Feesmark

Feesmark 2021

  • Feesmarkdatums: 18 Oktober tot 6 November 2021.  Ons het twee ekstra inkopiedae!
  • Die keuringsproses is reeds afgehandel.  Kontak vir Karen Visagie met enige verdere navrae rakende keuring, of uitstalruimtes.
  • Aansoeke vir kassiere, pakkers, vloerwerkers en algemene werkers word nou ontvang.  Laai asseblief die aansoekvorm af, voltooi dit en e-pos na [email protected]

Karen Visagie

079 269 3663/[email protected]

Fest Mart 2021

  • Fest Mart dates: 18 October to 6 November 2021.  We have two extra shopping days!
  • The selection process has been finalized.  Please contact Karen Visagie with any further enquiries.
  • Applications for cashiers, packers, runners and floor staff are now open.  Please download the application form, complete and email to [email protected]

Karen Visagie

079 269 3663/[email protected]