Tydlyn | Timeline

· 1 – 30 April: Aansoeke is oop.

· Mei: Keuring van produkte vind plaas (uitstallers sal in kennis gestel word).

· 19 Junie: Kennisgewing van wie geselekteer is word uitgestuur.

· 31 Augustus: Afsnydatum vir die betaling van tafel/vloerspasie-fooie en voltooiing van bankbesonderhede.

· 17 & 18 Oktober 08:00 tot 19:00: Saal oop vir uitpak.

· 21 Oktober 10:00: Die mark open.

· 1 November: Eerste elektroniese uitbetalings aan uitstallers.

· 9 November 18:00: Die mark sluit.

· 11 November: Oppak en verwydering van alle uitstallings en produkte.

· 19 November: Finale elektroniese betaling aan uitstallers.

· 1 – 30 April: Applications Open

· May: Curations of products (exhibitors will be notified).

· 19 June: Notification of who has been selected.

· 31 August: Deadline for payment of table/floorspace fees and completion of banking details.

· 17 & 18 October: 08:00 to 19:00 – Hall open for unpacking.

· 21 October: 10:00 – Opening of Market.

· 1 November: First electronic payment to exhibitors.

· 9 November: 18:00 – Closing of Market.

· 11 November: Packing up and removing all exhibits and products.

· 19 November: Final Electronic payment to exhibitors.