Feesmark

Feesmark 2021

Feesmarkdatums: 18 Oktober tot 6 November 2021.  Ons het twee ekstra inkopiedae!

Stappe om aansoek te doen:

  • Laai die  AANSOEKVORM hier af.
  • Voltooi dit elektronies deur jou gegewens in te tik.  Vorms wat per hand voltooi word is moeilik leesbaar.
  • E-pos jou voltooide aansoekvorm na [email protected] VOOR Vrydag 30 April 2021.

NAVRAE

079 269 3663/[email protected]

Fest Mart 2021

Fest Mart dates: 18 October to 6 November 2021.  We have two extra shopping days!

Follow these steps to apply:

  • Download the APPLICATION FORM.
  • Complete the form electronically by typing you’re information on the form.  Handwriting compromises the readability of the application forms.
  • Email you’re application to [email protected] BEFORE Friday 30th of April 2021.

ENQUIRIES

079 269 3663/[email protected]