Home Nuut

WhatsApp
fb_icon_325x325
StellenbergYoutube

Stellenberg-gemeente

’n Gemeenskap van mense wat streef om nader aan God en mekaar te leef, uit te reik oor alle grense en voortdurend te vernuwe.

Ons gemeentebelydenis:

ONS GLO: Jesus, ons Verlosser, leef

 • In die een God: Vader, Seun en Heilige Gees.
 • In Christus, wat deur die geloof en uit genade ons Verlosser is.
 • In die Bybel: die Woord van God in mensetaal.
 • In die algemene kerk van Christus waarvan ons deel is en spesifiek deel van kerke wie se geloof verwoord word in die Drie Formuliere van Eenheid en in die Belydenis van Belhar.

ONS STREEF: Om met die liefde van Christus inklusief oor alle grense heen uit te reik 

 • Na mekaar in ons geloofsgemeenskap.
 • Na mense in ons werkplek, buurt en breër gemeenskap.
 • Na mense in ons land en die res van die wêreld.
 • Na Moeder Aarde en alle vorme van lewe.

ONS LEEF: As getuies en volgelinge van Christus

 • Nader aan God.
 • Nader aan mekaar.
 • Om ’n verskil in die wêreld te maak.
 • Om voortdurend te vernuwe.