Feesmark

K E R S V R E U G D E | 28 Oktober tot 7 November 2020

Besoek ons verskyn-en-verdwyn winkel (pop up shop)  wat vanaf 28 Oktober tot 7 November 2020 in die saalkompleks aangebied word.  Daar sal ongeveer 130 handgemaakte en bekostigbare items vir die hele gesin se kerskouse te koop wees en Malita Joubert sal ’n wegneemete-restaurant bedryf.

Let wel: Die keuring van produkte is reeds afgehandel.  Geen nuwe aansoeke kan aanvaar word nie.

Navrae

079 269 3663/[email protected]

X M A S  J O Y |  28 October to 7 November 2020

Visit our pop up shop,  Xmas joy, from the 28th of October to the 7th of November.  Find the shop in our church hall complex where more than 130 handmade and affordable items will be available for your whole family’s Christmas stockings.  Malita Joubert will sell takeaway meals in the restaurant.

  • Shopping hours: Mondays to Fridays from 09:00 to 18:00 and Saturdays from 09:00 to 16:00.  Closed on Sundays.
  • Free parking.
  • No entry fee.
  • Wheelchair friendly.
  • All Covid-19 protocol apply.
  • We prefer payment with debit and credit cards.
  • Address: Mountain View drive, Eversdal  (in the same street as Highschool Stellenberg).

Please note: The selection process is finalized.  No new entries will be considered.

Enquiries

079 269 3663/[email protected]