Feesmark

Stellenberg Feesmark 

Hartlik dankie aan almal wat ons Feesmark ondersteun het.  Ons is baie dankbaar vir die goeie ondersteuning wat die mark geniet het.

  • Kontak gerus die feesmarkkantoor by [email protected] met enige navrae, of probleme.
  • Feesmark 2020 (21 Oktober tot 7 November).  Voornemende uitstallers moet asb. Maart 2020 via die webwerf aansoek doen vir keuring.

Stellenberg Fest Mart 

Many thanks to everyone who has supported our fest mart this year.  We are extremely grateful for the continuous support the market received.

  • Please contact the fest mart office at [email protected] with any inquiries or problems.
  • Fest Mart 2020 (21 October to 7 November 2020). Prospective exhibitors – please apply during March 2020 via this website for selection.