Feesmark

Stellenberg Feesmark 2020

Feesmark 2020 (21 Oktober tot 7 November 2020).  Voornemende uitstallers moet asb. vanaf middel Maart 2020 via die webwerf aansoek doen vir keuring.  Die sluitingsdatum vir aansoeke is 24 April 2020.
Feesmarkkantoor:  021 910 3900/[email protected]

Stellenberg Fest Mart 2020

Fest Mart 2020 (21 October to 7 November 2020). Prospective exhibitors – please apply during March 2020 via this website for selection.  The closing date for applications is on the 24th of April 2020.
Fest Mart Office:  021 910 3900/[email protected]