Vakature: Voltydse leraar

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2021

Gemeenteprofiel

Stellenberg is ’n makrogemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad. Die bedieningstruktuur is gebou op ’n diversiteit van bedienings waarin ’n verskeidenheid van mense kan tuiskom. Die gemeente se visie is om uit te reik oor alle grense en die waardes sluit die volgende in: nader aan God, nader aan mekaar, om voortdurend te vernuwe en om met ’n verskil in die wêreld te leef.

Vereistes

  • ’n Persoon in wie Stellenberg-gemeente se visie en waardes resoneer.
  • ’n Gelegitimeerde predikant van die NG of VG Kerk met meer as vyf jaar se bedieningservaring.
  • ’n Geloofs- en emosioneel volwasse persoon wat baie goed in spanverband kan saamwerk en die vermoë het om goeie verhoudinge te bou.
  • Iemand wat veral ’n sterk passie en aanvoeling het vir die bediening van gesinne en families en gemaklik met jonger kinders in eredienste kan kommunikeer.
  • Kreatiewe en innoverende denke oor die bediening in ’n stedelike voorstad.

Vergoeding 

Die pakket is in lyn met die sinodale riglyn en op aanvraag beskikbaar. ’n Pastorie of huissubsidie is beskikbaar.

Datum van diens aanvaarding:  1 Februarie 2022

Aansoekvorm

Om aansoek te doen moet aansoekers die volgende aansoekvorm HIER  aflaai en voltooi.

Stuur asseblief die voltooide aansoekvorm aan Lindy van Wyk de Vries by [email protected]

Navrae: Ds. Marius Breytenbach (082 376 6053 / [email protected])