Bybelskool

Bybelskool | Die klein profete

Begin 10 Mei 2021 19:00 tot 20:30 vir twaalf sessies

Die Bybelskoolreeks bestaande uit twaalf sessies gaan die unieke boodskap van die Bybel se klein profete verken.  Kom ontdek die wyse waarop Bybelboeke soos Hosea, Joël,  Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi vandag by ons leefwêreld aansluiting vind.  Die reeks begin op 10 Mei 2021 met ’n algemene inleidingsessie,  en sal daarna weekliks op Maandagaande om 19:00 – 20:30 in die kerkgebou aangebied word.  Opnames van die aanbiedings sal die volgende dag op www.stellenberg.co.za beskikbaar wees.  ’n Kort handleiding sal ook beskikbaar gestel word.

Aanbieder:  Ds. Marius Breytenbach.  Kursusgeld:  ’n Donasie van R40.

Bespreek jou plek by Karin Barter 021 9764519 of [email protected].

Sessie 5 | Die klein profete | Miga

Handleiding: Kliek HIER om die handleiding af te laai.

Sessie 4 | Die klein profete | Jona

Handleiding: Kliek HIER om die handleiding af te laai.

Sessie 3 | Die klein profete | Hosea

Handleiding: Kliek HIER om die handleiding af te laai.

Sessie 2 | Die klein profete | Amos

Handleiding: Kliek HIER om die handleiding af te laai.

Sessie 1 | Die klein profete

Handleiding: Kliek HIER om die handleiding af te laai.

Bybelleesprojek 2020/21

Die Bybelskoolkursus sluit by die Bybelleesprojek aan en die eerste twee aanbiedings vind reeds op die Maandae van         30 November en 7 Desember om 19:00 in die kerkgebou plaas.  Die aanbiedings sal ook aanlyn op www.stellenberg.co.za gevolg kan word en die eerste aanbieding sal Maandag 30 November op die webwerf beskikbaar wees.  Jy kan jou eie Bybelvertaling gebruik om by die Bybelskoolkursus, of leesprojek in te skakel, maar ons moedig tog lidmate aan om die nuwe vertaling te bekom.  Die Bybelleesgids is gratis en kan Maandagaand by die Bybelskoolaanbieding, of Sondagoggend na die buitelugdiens, of weeksdae by die kerk-kantoor afgehaal word.

Afhaal van Bybels:  Lidmate wat Bybels bestel het, kan dit Maandagaand by die Bybelskoolaanbieding afhaal, of Sondagoggend na die buitelugdiens in die kerkantoor, of vanaf Dinsdag, 1 Desember vanaf 08:00 tot 13:00 by die kerkkantoor (021 976 4519).  Navrae rakende die Bybelbestellings, of die Bybelskoolkursus kan aan ds. Marius Breytenbach by 082 376 6053 [email protected] gerig word.

Bybelleesprojek: Sessie 1

Sessie 2

Bybelskool deur die Ring van Durbanville en Kraaifontein

Tema | Die Bybel in Fokus

Hoe om die Bybel gelowig en denkend te lees.  Die boek, Die Bybel in fokus, geskryf deur Louis Jonker, Jan Botha en Ernst Conradie word behandel.

Aanlyn sessies

Sessie 4

Sessie 5

Sessie 6

Sessie 3

Sessie 2

Sessie 1

Op reis saam met Paulus in ’n wêreld vol moontlikhede 

Die grootste deel van die Nuwe Testament bestaan uit briewe wat deur Paulus aan die vroeë gemeentes geskryf is.  Dit is dikwels vir ons moeilik om elkeen van Paulus se briewe afsonderlik te  beoordeel en die belangrike nuanses en verwikkelinge wat  in die skrifgedeeltes opgesluit lê, te begryp.  In die aanlyn Bybelskool gaan ons juis dit doen.  Ons gaan in Paulus se voetspore loop en ontdek hoe nuwe moontlikhede vir gelowiges onder leiding van God se Gees in hulle eie leefwêrelde gerealiseer het.

Aanbieder: Ds. Marius Breytenbach

Aanlyn sessies

Sessie 6

Sessie 5

Sessie 4

Sessie 3

Sessie 2

Sessie 1

Bybelskool Materiaal

Sessie 6 | Die laaste fase van Paulus se lewe (Kliek op sessie 6 om die materiaal af te laai)

Sessie 5 | Paulus in Galasië, Fillipi en Korinte (Kliek op sessie 5 om die materiaal af te laai)

Sessie 4 | Paulus in ’n Romeinse wêreld (Kliek op sessie 4 om die materiaal af te laai)

Sessie 3 | Paulus in Antiogië (Kliek op sessie 3 om die materiaal af te laai)

Sessie 2 | Paulus se bekering (Kliek op sessie 2 om die materiaal af te laai)

Sessie 1 | Paulus se vroeë lewe (Kliek op sessie 1 om die materiaal af te laai)

Die aartsvaderverhale  |   Hoe is God vandag by ons?

Die aartsvaderverhale in Genesis 12 – 50 vertel hoe God se nabyheid dié mense en hulle leefwêreld,  te midde van korrupsie, familiekrisisse, ekologiese rampe,  asook politieke en ekonomiese onsekerheid,  geraak het.   Kom reis  saam met Abraham, Isak en Jakob en ontdek hoe nou verweef God in die werklikheid van ons daaglikse bestaan is.  In die lig van die landwye inperking word die kursus nou deur die internet aangebied.  Kyk gerus na die aanbiedings hieronder.  Aanbiedings is ongeveer 45 minute lank.   Geskrewe materiaal is ook beskikbaar en kan hier afgelaai word.


Sessie 4

Sessie 5

Sessie 3

Sessie 2

Sessie 1

Bybelskoolmateriaal

  • Handleiding vir sessie 1  |  Kliek  HIER om dit af te laai.
  • Handleiding vir sessie 2  |  Kliek HIER om dit af te laai.
  • Handleiding vir sessie 3  |  Kliek HIER om dit af te laai
  • Handleiding vir sessie 4  |  Kliek HIER om dit af te laai
  • Handleiding vir sessie 5  |  Kliek HIER om dit af te laai