Tiendemaand 2023

Miskien het jy al gewonder hoe dié insameling se fondse spandeer word? Die gemeente handhaaf die beginsel dat ’n derde van ons inkomste na buite bestee word. Dit sluit aan by ons waarde om ’n verskil in die wêreld te maak. Die volgende is die saailande waar ons as gemeente saai:

  • Uitreike na Calitzdorp, Beaufort-Wes en Leeu-Gamka. Ons besoek die dorpe jaarliks waartydens kinders en jongmense bedien word.
  • Noot-vir-nood-fonds: wat mense help wat in ’n finansiële krisis verkeer.
  • Kos: Kospakkies word maandeliks aan 27 gesinne voorsien en gaar kos word vir MES en Huis Magdalena voorberei.
  • MES: Ons ondersteun hulle finansieel in die werk wat hulle onder hawelose mense doen.
  • Hande en Rande: Ondersteun vier sopkombuise in Khayelitsha, Wesbank, Bloekombos en Beaufort-Wes wat baie kinders bedien.
  • Klipheuwel: Ons ondersteun die bediening wat Sondae eredienste, sondagskool en die Young Davids Bybelstudiegroep vir seuns aanbied.
  • Medewerkers: Ons ondersteun verskeie medewerkers wat as sendelinge en pastore in onderskeie gebiede optree.
  • DEGNOS-sendingbediening: Wat onder die Boesmans in Namibië sendingwerk doen.

Neem asb. een van die tiendemaandkoeverte in die voorportaal en plant gerus die saadjies van die Kaapse gousblom (binne-in die koevert) in jou tuin as herinnering van God se sorg in ons lewens en weet dat elke bydrae beslis  ʼn verskil maak.