Aanlyn Advertensieblad

Om ’n advertensie te plaas

Daar is twee opsies vir die plasing van advertensies:

Opsie 1 | ’n Advertensie met ’n volkleurfoto, of logo asook ’n omskrywing van maksimum 60 woorde beloop R100.  Stuur die bewoording met jou kontakbesonderhede en foto, of logo na [email protected]  Betaal die advertensiefooi elektronies na NG Kerk Stellenberg, ABSA-tjekrekening 145 058 0011,  takkode 632005, verwysing: S_advertensie.  Stuur die bewys van betaling na [email protected] om te verseker dat jou advertensie geplaas word.

Opsie 2 | ’n Advertensie sonder foto’s, of ‘n logo met net ‘n kort omskrywing (40 woorde) van ‘n diens of ‘n produk beloop R50. Betaal advertensiekoste elektronies aan NG Kerk Stellenberg,  ABSA-tjekrekening 145 058 0011,  takkode 632005, verwysing: S_advertensie.  Stuur die bewys van betaling na [email protected] om te verseker dat jou advertensie geplaas word.

Huis- en tuinhulpe en skoonmaakdienste

 

Werk aangebied en gesoek

Werksgeleenthede gesoek en aangebied:

Te koop

Die volgende items word te koop aangebied:

Te Huur

Die volgende eenhede word vir verhuring aangebied:

Onderrigdienste

Die volgende ondersteuning vir onderrig word aangebied:

Algemene dienste

Die volgende algemene dienste word aangebied:

Leefstyl en Skoonheid

Beskikbare leefstyl- en skoonheidsdienste:

Gesondheidsdienste

Die volgende gesondheidsdienste is beskikbaar:

Nutsdienste

Die volgende nutsdienste vir in en om die huis word aangebied: