Onderrigdienste

Die volgende ondersteuning vir onderrig word aangebied:

Elke persoon het unieke potensiaal en waarde.  Ek wil graag leerders en individue help om hulle potensiaal te ontsluit, hulle studies te optimaliseer en hulle loopbane te ontdek.  Ek lewer die volgende dienste:

Psigometriese assesserings

Beroepsvoorligting (graad 4 – graad 12 en postmatriekstudente)

Skoolmotivering, leer- en studiestrategieë (graad 4 – graad 12)

Leierskapontwikkeling

Sportberading

Algemene berading

Kontak my gerus vir meer inligting en afsprake.

Adéle Pretorius 083-664-8700 / [email protected]

Indivuele hulp aan leerders

Ek bied individuele hulpklasse aan leerders van alle ouderdom aan.  Ondersteuning word verleen na gelang van die leerder se behoefte hetsy per vak, of algemene ondersteuning met huiswerk.  Ek het meer as 20 jaar  ondervinding as  ’n onderwyseres, (B.Bibl 1V (HOD) + eie Kleuterskool) en is toegerus om leerders by te staan in hul besondere behoeftes.

Verwysings  is beskikbaar,  indien dit  verlang word.

Elna Botha  |  083 312 7691


Tutor/Remediërende Onderwyseres/Tuisskool

Tweetalig

Individuele hulp aan leerders, ook leerders met spesiale behoeftes soos ADHD-, lees- en leerprobleme. Verleen hulp met sinvolle opsommings om gestruktueerd te studeer.  Alle Grade.

Jacolene 082 580 5051

[email protected]