Projek Samaritaan

Projek Samaritaan is ‘n inisiatief van Stellenberg-gemeente se kerkraad wat ondersteuning aan lidmate en ook die breë gemeenskap wil bied om uiteindelik nood te verlig.  Ons fokus op die volgende  aspekte:

Het jy hulp nodig?

As jy fisiese, of emosionele nood as gevolg van die Covid-19-inperking, of ander omstandighede ervaar,  stuur ’n e-pos na [email protected]  Versoeke sal vertroulik hanteer word.  Kliek hier vir leraars se besonderhede.

Gebedsversoeke

Kliek HIER om gebedsversoeke na ons gebedsgroep te stuur.

Voedselhulp
 • Beleef jy tans voedselnood?  Indien wel, kontak ds. Why Duvenhage by [email protected]
 • Kan jy ‘n finansiële bydrae tot  voedselhulp maak.  Elektroniese bydraes, of bydraes d.m.v. SnapScan sal baie waardeer word.  Gebruik Projek Samaritaan as verwysing en kliek HIER om ‘n bydrae te maak.
 • Wil jy graag op ‘n praktiese wyse by voedselhulp betrokke raak (verpakking van kospakkies,  of die kook van sop), kontak Anene Nortier by [email protected].
 • Het jy kontak met winkels of voedelprodusente waar ons produkte teen billike pryse kan aankoop, kontak Anene Nortier by [email protected].

Entrepreneurskap

 • Is jy ’n entrepreneur, of eienaar van ‘n klein besigheid wat die inperking oorleef het, en wat blootstelling soek aan nuwe kliënte?
 • Het jy ’n bestaande onderneming wat weens die inperking moet toemaak of onder druk verkeer, en benodig jy  persoonlike ondersteuning, of besigheidsondersteuning of beide?
 • Oorweeg jy om ’n besigheid te begin en benodig jy advies of mentorskap?
 • Het jy kundigheid en ervaring om aan entrepreneurs, of klein besighede aan te bied?
 • Kontak JP Cronje by [email protected].

’n Familienetwerk vir ouers en kinders

 • Benodig jy die hulp van ’n algemene versorger of oppasser vir jou kind, of iemand wat leerondersteuning (tutoring) kan aanbied, of iemand wat met die rond ry van jou kinders behulpsaam kan wees?  Kontak Lindy van Wyk de Vries by [email protected] om kontak te maak met diensverskaffers wat op ons famlienetwerk geregistreer is. Die dienste word teen vergoeding aangebied.  Elke ouer is self verantwoordelik om kandidate te evalueer en vergoeding vir dienste te bepaal.
 • Kan jy die algemene versorging van kinders, of die rondry van kinders, of leerondersteuning aan kinders teen vergoeding behartig.  Registreer dan op ons netwerk om met ouers wat van sulke dienste gebruik wil maak in verbinding te tree.   Kontak Lindy van Wyk de Vries by [email protected], of Dirmü Gouws by [email protected] om op die Familienetwerk te registreer.  Kliek hier vir meer inligting en registrasie op die Familienetwerk.

Praktiese hulp wat benodig word

 • Ons kort helpers wat met die kook van sop kan help.  Jy kan die sop by jou eie huis kook.  Kontak Anéne Norties by 083 581 6930 indien jy kan help sop kook.
 • Ons wil graag ’n netwerk van voedselverskaffers opbou. Indien jy kontak het met ’n verskaffer waar produkte teen bedingbare pryse, of met afslag bekom kan word, kontak asb. vir Anene Nortier by 083 581 6930.