Administratiewe personeel

Administratiewe personeel

Ontvangs en Administratiewe assistent
Anneke Serfontein 021 976 4519/[email protected]
Kassiere
Adele van Wyk 021 976 4519/[email protected]
Lidmaatskapregisters / Doopaansoeke
Odette Basson 021 976 4519/[email protected]
Finansiële bestuurder
Marlise du Toit 021 976 4519/[email protected]
Terreinbestuurder / Lokaalbesprekings
Deon Maree 021 976 4519/[email protected]
Kommunikasie beampte
Sanèl Joubert 021 976 4519/[email protected]
Jeugkantoor
Sunet Opperman 021 975 1044/[email protected]
Feesmark- en geleentheidskoördineerder
Karen Visagie 079 269 3663/[email protected]
Feesmark- en geleentheidskoördineerder
Lindy Van Wyk de Vries 021 976 4519/[email protected]