Administratiewe personeel

Administratiewe personeel

Ontvangs en Lokaalbesprekings
Charlotte Schoeman 021 976 4519/[email protected]
Kassiere
Adele van Wyk 021 976 4519/[email protected]
Lidmaatskapregisters / Doopaansoeke
Anneke Serfontein 021 976 4519/[email protected]
Finansiële bestuurder
Marlise du Toit 021 976 4519/[email protected]
Terreinbestuurder
Deon Maree 021 976 4519/[email protected]
Kommunikasie
Sanèl Joubert 021 976 4519/[email protected]
Jeugkantoor
Sunet Opperman 021 975 1044/[email protected]
Feesmark- en geleentheidskoördineerders
Karen Visagie 082 827 9389,/[email protected] en Sheree-Lee Geldenhuys [email protected]