Kategese inskrywing met geen veranderinge in identifiserende besonderhede

    Ek herrigistreer my kind by Stellenberg- kategese. Daar is geen veranderinge in die betrokke kind of ouers se persoonlike besonderhede nie.

    Besonderhede van kind:

    Besonderhede van ouers:

    Pa:

    Ma: