Annibrand Junior (kategese)

 • Annibrand Junior byeenkomste (kategese) is weekliks op Sondae na die oggenddienste tot 10:45.  Byeenkomste word nie tydens skoolvakansies en langnaweke aangebied nie.

  Graad 1-3: kleinsaal

  Graad 4-6: grootsaal

  Graad 7: jeuglokaal

  Annibrand Seniors woon saans om 18:00 die Relevantdiens by en verdeel daarna in kleingroepe.

 • ’n Familiediens gerig op gesinne met voorskoolse en laerskoolkinders word Sondae tydens skoolkwartale om 09:00 in die kleinsaal aangebied.
 • Kleuterkerk |  Die kleuterkerk kom op Sondae vanaf 09:00 tot 10:00 in die klaskamers in die grootsaal bymekaar.   Dit word tydens skoolkwartale in dieselfde tydgleuf as die oggenddienste aangebied.  Ouers kan by die kleuterkerk se WhatsApp-groep aansluit om op hoogte te bly van weeklikse reëlings.

 

Tafelgesprekke vir families | 12 Junie 2022

Psalm 8: Drie-eenheidsondag

TAFELGESPREKKE  VIR FAMILIES | Psalm 8: Drieeenheidsondag

 • Steek ’n kers aan en sê as gesin saam dankie dat die Here vir julle sorg.
 • Elkeen deel: Wat was jou hoogte- en laagtepunte van die dag?
 • Lees die Bybelgedeelte.
 • Wie is God vir jou in Psalm 8?
 • Ons glo dat God DRIE-in-EEN is. Gesels met mekaar oor die begrip.
 • Hoe sal jy die Drie-eenheid aan iemand anders verduidelik?
 • Teken of skryf iets wat jy weet van elkeen van die Drie-eenheid.
 • Watter entiteit van die Drie-eenheid wil jy graag beter leer ken?
 • Kyk saam na hierdie aanbiddingslied: https://www.youtube.com/watch?v=9npp12gawD4&t=91s
 • Gebed: Dankie dat ons U as die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan aanbid.

 

 • Tafelgesprekke vir families | 22 Mei 2022

Handelinge 1:7-11 |  Jesus se hemelvaart

Kom een aand die week as gesin bymekaar en doen die volgende:

 • Steek ’n kers aan en dank die Here dat Hy vir julle sorg.
 • Elkeen deel: Wat was julle hoogte– en laagtepunte van die dag?
 • Lees die teksgedeelte.
 • Probeer julself in die dissipels se skoene plaas. Hoe dink julle het die dissipels gevoel toe hulle verneem dat Jesus hulle gaan verlaat?
 • Waarom het die dissipels in die lug bly opkyk?
 • Waar dink julle is Jesus nou?
 • Wat is die taak van al Jesus se dissipels wanneer ons bely dat Hy hier en nou by ons is?
 • Bid saam.

Tafelgespekke vir families | 15 Mei 2022

1 Kor. 15:57-58 | Lewe met passie binne die onbekende!

Kom een aand as gesin rustig bymekaar en doen die volgende:

 • Steek ’n kers aan en dank die Here dat Hy vir julle sorg.
 • Elkeen deel: Wat was julle hoogte– en laagtepunte van die dag?
 • Lees die teksgedeelte.
 • Deel met mekaar wat julle onseker laat voel.
 • Waaroor wonder elkeen?
 • Hoe help die teks jou om die lewe met passie te leef?
 • Wat in julle gesinslewe dien vir julle as ankers?
 • Bid saam.

Tafelgesprekke vir families | 8 Mei 2022

Joh. 21:15-19 | Om lief te hê

Kom een aand as gesin rustig bymekaar en doen die volgende:

 • Steek ’n kers aan en sê dankie dat die Here by julle is en vir julle sorg.
 • Elkeen deel: Wat het jou vandag trots gemaak?
 • Lees die Bybelgedeelte of die storie uit ’n Kinderbybel.
 • Wat dink julle is liefde? Hoekom is liefde so belangrik in ons lewens?
 • Het mense jou al gelos om maar self te sukkel? Hoe het dit jou laat voel?
 • Wanneer jy iemand help, kom jy op ’n spesiale manier naby aan daardie persoon. Hoe voel dit om self gehelp te word, asook om iemand anders te help?
 • Aan wie kan julle as gesin hulp verleen?

 

Gebed:  Jesus, help ons om ander lief te hê soos U ons liefhet!  Amen.

Tafelgesprekke vir families | 24 April 2022

Tema:  Die Here het waarlik opgestaan! | Filippense 2:5-11                                                       

 Kom een aand as gesin bymekaar en doen die volgende:

 • Steek ’n kers aan en sê dankie dat die Here by julle is en vir julle as sy kinders sorg.
 • Elkeen deel: Wat was jou hoogte- en laagtepunte van die dag?
 • Ouers lees die teksgedeelte.
 • Deel met mekaar hoe julle as gesin hierdie Paastyd beleef het.
 • Wat het vir julle elkeen uitgestaan en wat beteken die opstanding vir jou?
 • Wat wil die teksgedeelte vir ons uitlig en kom leer?
 • Dink oor wat dit beteken om aan mekaar te behoort.
 • Hoe kan ons – deur die minste te wees onsself – vir mekaar gee.
 • Gebed: Here, help ons as huisgesin om mekaar se voete te was.

 

Tafelgesprekke vir families | 10 April 2022

 

Dink en gesels saam oor Paasfees aan die hand van dié prettige Paasfeesplekmatjie.  Klik op die skakels hier onder om ‘n A4-grootte plekmatjie af te laai.  Druk vir elke gesinslid ’n plekmatjie wat julle dan tydens die Groot Lydensweek aan tafel kan gebruik.  Skandeer die QR-kodes op die plekmatjie met jou selfoonkamera en vind interessante geselsvrae oor Paasfees wat julle as gesin kan bespreek.

Plekmatjie in pienk

Plekmatjie in groen

Tafelgesprekke vir besige families | 13 Maart 2022

Romeine 14 | Wat maak regtig saak?

Kom een aand rustig as gesin bymekaar en doen die volgende:

Steek ’n kers aan en sê dankie dat die Here by julle is en vir julle as sy kinders sorg.

 • Elkeen deel hoogte- en laagtepunte van die dag.
 • Ouers lees eers die teksgedeelte vooraf en deel dan ’n vers met die gesin soos die Heilige Gees jou lei.
 • Wat veroorsaak die grootste argumente binne julle gesin?
 • Hoe hanteer julle die verskille? (Vind minstens een oplossing)
 • Hoe kan julle mekaar tegemoet kom en aanvaar?
 • Gebed: Here help ons om alles wat ons doen tot u eer te doen.

Tafelgesprekke vir besige families | 6 Maart 2022

Romeine 12:9-21

Ons Behoort aan God –  Hoe maak my lewe vandag ’n verskil?

Kom een aand rustig as gesin bymekaar en doen die volgende:

 • Steek ’n kers aan en sê dankie dat die Here by julle is en vir julle sorg.
 • Elkeen deel hoogte- en laagtepunte van die dag.
 • Lees die Bybelgedeelte.
 • Kies ’n vers of twee wat vir jou uitstaan.
 • Waar het jy verslap?
 • Wat omtrent jouself moet jy opskerp?
 • Waarmee moet jy die Heilige Gees toelaat om oor te neem?
 • Hoe kan jy ’n verskil maak in almal se lewens by die huis, skool of werk?

Ons bid saam vir die Gees van God om ons daarmee te help.  Amen

 

 • Sluit by die WhatApp-groepe vir die Annibrand Junior bediening aan

Skandeer die QR-kode met jou WhatsApp-kamera en sluit by die WhatsApp-groepe aan om weekliks inligting oor kategese reëlings te ontvang.