Kleuterkerk

STORIES VIR KLEUTERS

Jesus se geboorte

Petrus vang baie visse

Jesus loop op die water

God se belofte

Maria en die engel

Jesus gaan na 'n troue

Elisa en die byl

Jaïrus en die dogtertjie

Ester word koningin

Jesus genees 'n verlamde

God kies ’n koning

Die storie van Dawid en Goliat

Jesus laat die storm bedaar

Naaman en die dogtertjie

Rut en Naomi se storie

Rut en Boas se storie

Elisa help ’n weduwee

Jesus se hemelvaart

God stuur die Heilige Gees

Dawid is goed vir Mefiboset

Padkos vir Jesus

Daniël

Saggeus

Josef

Timoteus