Hervatting van eredienste in die kerk

Met die verskuiwing na vlak 1 van inperking verslap maatreëls aangaande die aanbieding van eredienste en word eredienste in die kerk en kapel voortaan elke Sondag soos volg hervat:

–  ’n Gesamentlike oggend-en-gesinsdiens is om 09:00 in die kerk waar 250 kerkgangers geakkommodeer sal word.  Die saalgedeelte van die kerkgebou word met tafels en stoele ingerig sodat gesinne saam rondom die tafels kan sit.

– Die meditatiewe diens is om 09:00 in die kapel en sal 40 kerkgangers akkomodeer.  Die meditatiewe diens sal nie meer aanlyn beskikbaar wees nie.

– Die Relevant-diens word om 18:00 in die kerk aangebied.

Kyk aanlyn om 09:00 na die direkte uitsending van die  oggend-en-gesinsdiens via ons webwerf, of die YouTube-kanaal.  ’n Opname van die diens sal ook vanaf 10:00 beskikbaar wees waarna jy enige dag, of tyd kan kyk.

– Tee en koffie sal na die dienste buite in die teetuin beskikbaar wees.

– Geen vooraf besprekings is nie nodig nie.

– Die dra van maskers is verpligtend.