Preekbeurte

100 Persone word toegelaat om eredienste in die kerk by te woon en in die kapel word 20 persone geakkomodeer.  Geen besprekings is nodig nie.  Eredienste kan ook aanlyn gekyk word – kliek HIER vir aanlyn dienste.

Sondag 16 Mei 2021

Oggenddiens 08:30 in die kerk | Ds.  André Agenbag (Span 1)

Meditatiewe diens 09:00 in die kapel | Ds. Philipp Dietmann

Familiediens 09:30 in die kerk | Ds. René Potgieter

Relevantdiens 18:00 in die kerk | Ds. Hanno Ackerman

Pinksterdiens 19:00 in die kerk | Ds. Why Duvenhage (Span 2)

Kinderpinkster 19:00 in die kleinsaal | Brenda  Visser