Dagstuk | Woensdag 6 Maart 2024

Dagstuk | Donderdag 7 Maart 2024
Dagstuk | Dinsdag 5 Maart 2024

Hierdie week reis ons binne teksgedeeltes en gedagtes oor die eerste gedeelte van ons gemeente se belydenis: Ons Glo Jesus ons Verlosser leef. Vandag staan ons stil by In Christus, wat deur die geloof en in genade ons Verlosser is

Efesiërs 2:8-10

8Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. 9Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. 10Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Refleksie

Niks wat ons doen, kan ons red nie. Ek dink baie keer ek kan staatmaak op die gedagte dat ek ’n “goeie Christen” is, asof my dade vir my bonus punte by God kan verdien en my plek aan Jesus se regter en linkerkant kan verseker, soos Johannes en Jakobus. Efesiërs maak dit duidelik dat ons nie op grond van ons dade gered word nie, maar uit genade, deur geloof.

Nou die dag het ek ’n vreemde interaksie gehad terwyl ek vrugte by ’n padstalletjie wou koop. Terwyl ek wil uitvind wat die vrugte kos, is daar ’n tannie diep in gesprek met die verkoopsman agter die tafel oor geloof. Die volgende oomblik draai sy na my toe en vra: “is jy gered? Wat het jy gedoen om jou plek in die hemel te verseker?” Ek wou net weet wat die prys van ’n spanspek is en wou nie regtig in ’n gesprek betrokke raak nie en het gedink ek sal eerder nie vir die tannie sê dat ek ’n dominee is nie. Maar ek antwoord toe: “Ek weet ek is gered; en ek glo nie dat ek gered word op grond van wat ek gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus gedoen het.” Ek is dankbaar dat die tannie my op ’n vreemde manier kon herinner dat daar niks is wat ek kan doen om gered te word nie. Net dit wat Jesus gedoen het, kan my red.

Philip Yancey het dit mooi gestel en gesê: “Niks wat jy doen, kan maak dat God jou minder lief het nie. Niks wat jy kan doen, kan maak dat God jou meer lief het nie.”

Reflekteer vir ’n oomblik hieroor. Maak jy staat op jou eie goeie dade? Of maak jy staat op Jesus se genade? Waarvan maak dit jou vry om te weet dat daar niks is wat jy kan doen om God se genade te verdien nie?

Die lewe van geloof is dan ’n reaksie op God se genade, wat ons vrymaak om ’n nuwe lewe te leef. Dit beteken nie dat ons maar kan doen wat ons wil nie. Dallas Willard stel dit mooi:

“If you would really like to be into consuming grace, just lead a holy life. The true saint burns grace like a 747 burns fuel on takeoff. Become the kind of person who routinely does what Jesus did and said. You will consume much môre grace by leading a holy life than you will by sinning, because every holy act you do will have te be upheld by the grace of God.”

Hoe word jy vandag uitgenooi om in genade te leef?

Gebed

Here Jesus, ons dank U vir U onverdiende genade wat ons redding bring. Daar is niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Ons kan net dankie sê. Dankie, Here. Help ons om in dankbaarheid en geloof en genade te leef. Amen