Dagstuk | Woensdag 10 Julie 2024

Dagstuk | Dinsdag 9 Julie 2024
Dagstuk | Donderdag 11 Julie 2024

Ek wil graag vandag vir ons ‘n kort en eenvoudige seengebed lees van die Taize gemeente in Frankryk. Dalk wil jy graag nadat jy dit gehoor het vir ’n rukkie langer in stilte sit. Miskien vind dit ’n soort weerklank in jou eie hart, sodat jy lus voel om jou nuwe dag met hierdie baie eenvoudige, maar sinvolle gebed te begin.

“God, our Father, we want, as You request, to love you with all our strength, with all our soul. But you know that there can be resistances in us. Give us today again the boldness to leap over these walls, to dare to renew again and again the yes! of the gift of our life.”

God, ons Vader, ons wil, soos U versoek, U liefhê met al ons kragte en met ons ganse lewe. Maar U weet dat daar weerstande in ons kan wees. Gee ons vandag opnuut die moed om oor al hierdie mure te spring, en dit te waag om weer en weer die ja! van die gawe van ons lewe.