Dagstuk | Vrydag 1 Maart 2024

Dagstuk | Saterdag 2 Maart 2024
Dagstuk | Donderdag 29 Februarie 2024

Matteus 9:13. Gaan leer wat dit beteken: Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie.

In hierdie gedeelte word Jesus deur die Fariseërs daarvan aangekla dat hy homself met mense bemoei het wat bekend was vir hulle slinksheid en reputasie van sonde. Die rasionaal was dat hierdie mense vermy moet word omdat hulle ‘n slegte invloed op die samelewing het. Deur saam met hulle te eet het Jesus, volgens die Fariseërs, homself aan hulle onreinheid blootgestel. Jesus kom draai die beginsel om. Ons toewyding aan God word nie gemeet aan hoe ons God vereer nie, maar eerder deur die wyse waarop ons met barmhartigheid teenoor ander optree. Jesus kom wys ons hoe ons dit wat stukkend en gebreek is deur barmhartigheid kan omdraai. Die wyse waarop ons soms sonde hanteer laat my dikwels aan die COVID 19-kiem dink. Mense oordeel dat indien hulle hulleself goed genoeg van sonde isoleer, sonde hulle nie sal infekteer nie. Dié dat ons kies om eerder van mense met ’n twyfelagtige reputasie weg te bly. Hoor wat sê 1 Johannes 1:8-9, “as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid”. Die besef dat ons almal aan dieselfde kondisie ly maak ‘n groot verskil. Hoe bewerkstellig God hierdie verandering? Net soos wat God met met genade en in barmhartigheid na ons uitreik en ons lewens omkeer, so word ons ook geroep om teenoor ander op te tree.

Gebed

Here, open vandag my oë en hart vir die manier waarop U te midde van my eie skuld en sonde nooit ver van my is nie en altyd op maniere na my toe deurbreek. Laat hierdie barmhartigheid vandag my eie perspektief verander wanneer ek dikwels mense so verkeerd beoordeel. Laat my U liefde ervaar wat nie liggeraak is nie, maar wat altyd alles hoop, glo en verdra. Amen.