Dagstuk | Saterdag 9 Maart 2024

Dagstuk | Maandag 11 Maart 2024
Dagstuk | Vrydag 8 Maart 2024

Hierdie week reis ons binne teksgedeeltes en gedagtes oor die eerste gedeelte van ons gemeente se belydenis: Ons Glo Jesus ons Verlosser leef. Vandag staan ons stil by ons glo in die algemene kerk van Christus waarvan ons deel is en spesifiek deel van kerke wie se geloof verwoord word in die Drie Formuliere van Eenheid en in die Belydenis van Belhar.

Matteus 18:18-20

18“Dit verseker Ek julle: Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. 19Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, 20want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.”

Refleksie

Kerk is waar spesifieke mense bymekaarkom, in spesifieke kontekste, in die naam van die Here.

Twee hoofstukke vroeër in Matteus sê Jesus vir Petrus dat hy die rots is waarop die kerk gebou sal word en dat Jesus die sleutels van hemel en aarde aan Petrus toe vertrou. Wat ook al hy oopsluit op aarde, sal in die hemel oopgesluit word en wat ook al toegesluit word op aarde sal in die hemel toegesluit bly. Wat Jesus vroeër spesifiek net vir Petrus sê, word hier vir die groter gemeenskap van gelowiges waar, wanneer hulle in die naam van die Here bymekaarkom.

Jesus vertrou gewone gelowiges met die mag oor hemel en aarde. Jesus vertrou ons met sy kerk. Hoe voel jy oor die gedagte dat Jesus mense met die kerk toevertrou?

Die teksgedeelte herinner ons ook dat hoewel die kerk uit almal bestaan wat deel is van die liggaam van Christus, die kerk ook sigbaar word wanneer klein groepies mense in Jesus se naam bymekaarkom. Klein groepies mense wat op spesifieke plekke, op spesifieke tye, in spesifieke kontekste bymekaarkom en onderskei hoe die Here hulle lei vir daardie spesifieke konteks. Dit beteken dat hoewel die kerk algemeen is, die kerk ook spesifieke uitdrukkings het vir verskillende mense in verskillende kontekste. Dit beteken kerk lyk anders op verskillende plekke vir verskillende mense. Oor duisende jare het geloofsgemeenskappe op verskillende maniere verwoord wat vir daardie spesifieke gemeenskap belangrik is, in die vorm van belydenisse.

Dit beteken nie dat enige iets aanvaarbaar is nie, maar dat ons die Here vertrou om ons in ons spesifieke konteks te lei oor wat dit beteken om kerk hier op aarde te wees. Vir Stellenberg-gemeente beteken dit om deel te wees van die spesifieke groep van kerke wat hul storie saam met God verwoord binne die Drie Formuliere van Eenheid, asook die Belydenis van Belhar. Hierdie belydenisskrifte wil ons help met die taal om te verwoord wat ons glo – wat vir ons as geloofsgemeenskap belangrik is en wat nie.

Hoe beleef jy verskillende uitdrukkings van kerk in die wêreld? Is dit vir jou ’n bron van spanning of verwarring, of is daar vir jou iets mooi in verskillende maniere van aanbidding? Hoe kan die kerk inklusief wees teenoor verskillende maniere van aanbidding, sonder om die karakter van die kerk te verloor?

Neem vandag ’n oomblik om jou eie geloof te verwoord. Dalk in die vorm van ’n belydenis wat jy self skryf, of in die vorm van ’n lied waarmee jy identifiseer, wat jou help om jou geloof te verwoord.

Gebed

Here God, dankie dat U ons vertrou met u kerk. Mag U ons deur die Gees en in wysheid lei hoe om kerk te wees in ons spesifieke tyd en konteks. Dankie, dat ons mag weet dat waar ook al twee of drie bymekaar is, U ook daar teenwoordig is.

Amen.