Dagstuk | Saterdag 27 April 2024

Dagstuk | Maandag 29 April 2024
Dagstuk | Vrydag 26 April 2024

By U, Here, skuil ek.

Laat my tog nooit teleurgestel staan nie!

Bevry my, want U is getrou.

3Luister na my, red my tog gou.

Wees vir my ‘n rots om na toe te vlug,

‘n bergvesting om my te red.

4Ja, U is my rots en my bergvesting,

ter wille van u Naam sal U my voorgaan en my lei.

5Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het,

want U is my toevlug.

6In u hande gee ek my lewe oor,

want, Here, troue God, U het my vrygemaak.

7Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode;

my vertroue stel ek in die Here.

8Ek wil jubel en juig oor u troue liefde:

U was nie onverskillig teenoor my ellende nie;

U het die bedreiging van my lewe raakgesien

9en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie;

U het my ‘n veilige staanplek gegee.

10Wees my genadig, Here, want ek is in die nood;

van verdriet het my oë swak geword,

ja, alles in my.

11My lewe vergaan van kommer

en my jare van swaarkry;

deur my ellende word my krag geknak

en teer my liggaam uit.

12Ek is die spot van al my teëstanders,

veral van my bure,

‘n verskrikking vir al my bekendes.

Dié wat my op straat sien, vlug vir my.

13Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is,

ek het geword soos ‘n ding wat lê en vergaan.

14Ek hoor dreigemente van baie;

dit dreig van alle kante af.

Baie span teen my saam

en smee planne om my lewe te neem.

15Maar ek vertrou op U, Here,

ek sê: U is my God.

16My tye is in u hand.

Red my uit die hande van my vyande en vervolgers!

17Verskyn tog tot my redding,

red my deur u onfeilbare liefde