Dagstuk | Saterdag 2 Maart 2024

Dagstuk | Maandag 4 Maart 2024
Dagstuk | Vrydag 1 Maart 2024

Matteus 14:14. Toe Hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak.

Die hervormer Johannes Calvyn het gesê: Dat daar nie ‘n nasie of volk so ver of barbaars is dat hulle nie ‘n algemene bewusssyn van God het nie. Van die vroegste tye van die mens se geskiedenis getuig mense van die bewussyn van ‘n hoër mag. Vanuit hierdie bewussyn het mense probeer om van die wêreld sin te maak en gode te behaag om hulle goedgesind te wees. In hierdie bewussyn het mense egter altyd vasgehaak by die onoorbruglike afstand tussen die gode wat in die hemel en mense wat op die aarde gebly. Die verhaal van God in die Ou en Nuwe Testament was radikaal anders. Dit getuig van ‘n God wat hierdie afstand oorbrug deur in ‘n verbond met die mensdom te tree en dan nog verder gaan deur aan mense gelyk te word wanneer Jesus in die gestalte van ‘n mens verskyn. God was hierin nie net by mense teenwoordig nie – hy het hulle innig jammer gekry. Dit is hierdie ervaring wat daartoe aanleiding gegee het dat skares mense van oral na Jesus toe gestroom het om God se sorg en genade te beleef het. Die Switserse sielkundige, Carl Jung, het die volgende aanhaling bo sy voordeur aangebring: Invited or not, God is always present. Beleef vandag dat God nie net by jou is nie, maar jou vandag met ‘n diep begrip en sorg omring.

Gebed

Here, hoe die dinge waaroor ek vra, deur U voorsien sal word, dit weet ek nie. Maar dat U sál voorsien, dit glo ek, want U het dit belowe. U het my geleer om te bid; dan sal U mos sekerlik ook na my gebed luister? Here, dit is nie die verdienstelikheid van my gebed wat my oortuig dat U sal hoor en antwoord nie, maar die sekerheid van U trou. Amen.