Dagstuk | Saterdag 1 Junie 2024

Dagstuk | Maandag 3 Junie 2024
Dagstuk | Vrydag 31 Mei 2024

Sondag 19 Mei was Pinksterfees en met Pinkster het ons gefokus op hoe die Heilige Gees ons harte hervorm om meer soos Christus te wees en te verlang na God se Koninkryk. Hierdie week herbesoek ons die temas van Pinkster.

2 Korintiërs 3:18

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

Refleksie

Die Gees is besig om iets op ons harte te skryf en ons harte nuut te maak, al hoe meer te verander om aan die beeld van Christus gelyk te word.

Die woord weerspieël is vir my so ’n mooi beeld. Toe ek klein was, het my ma altyd gesê as ek te veel TV kyk, dan gaan ek vierkantige oë kry, deesdae is dit meer reghoekig. Ek dra nou ’n bril wat bietjie reghoekig is, so ek dink iets daarvan het waar geword. En ek dink daar is dieper waarheid daarin. Jy word soos dit waarna jy kyk. Jy word soos dit waarop jy jou aandag rig, wat jy lief het, wat jy aanbid.

Paulus gebruik amper die beeld van ’n spieël. Ons hele lewens is eintlik so bietjie soos om in ’n spieël te kyk. Meeste van mense is eintlik maar net gerig op onsself. Die lewe is maar net ’n spieël wat op onsself gerig is, op die begeertes van ons eie harte. Maar Paulus sê, as die Gees in ons lewe kom, dan is dit asof ons in die spieël kyk en nie meer onsself sien nie, maar vir Christus.

En hoe meer ons in hierdie spieël kyk, hoe meer ons harte op God gerig word, hoe meer ons deelneem aan hierdie beeld van die Koninkryk van God, hoe meer lyk ons soos Jesus.

Jy word soos dit waarna jy kyk. Jy word soos dit waarop jou hart gerig is. Die werk van die Gees is om ons harte op God te rig en ons al hoe meer te verander na die beeld van Christus

Mag jy vandag, in die manier wat jy leef gevorm word na die beeld van Christus en mag jy in alles wat jy doen, die heerlikheid van die Here weerspieël.

Luister in vandag se gebed wat die Here oor ons sê, uit Esegiël 36:26:

Gebed

Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.

Amen.