Dagstuk | Maandag 8 Januarie 2024

Dagstuk | Dinsdag 9 Januarie 2024
Dagstuk | Saterdag 6 Januarie 2024

 

Vandag is Maandag 8 Januarie 2024 en ons is tans in die kerklike seisoen wat ons noem Epifanie. Die fokus van Epifanie is die viering van God se verskyning en bekendwording aan ons. Die woord epifanie word herlei vanuit die Griekse epiphaneia wat op God se verskyning en manifestasie in Jesus dui. Die boodskap van Epifanie is dat die Kind wat gebore is, tot volwassenheid sal groei en sal sterf as die Offerlam. Epifanie roep ons as gelowiges op om die evangelie aan almal te vertel.

Epifanie verkondig dat God hier is. Regdeur die Bybel sien ons hoedat mense van God se teenwoordigheid bewus raak en hoe hulle daarop reageer. Hulle word so diep daardeur geraak dat dit daarna hul identiteit bepaal en dat hulle ook bereid raak om aanpassings te maak en selfs vir hul geloof te ly.

Epifanietyd daag ons uit om voor God se aangesig te leef en ons identiteit daar te laat vorm. God is ook op onverwagse plekke teenwoordig en ons kan aanleer om God buite ons eie kring raak te sien. Ons moet oop wees vir eietydse simbole van God se teenwoordigheid in ons midde.

God se lig het in ’n donker wêreld kom skyn. Dit kan nie uitgedoof word nie en dit begelei ons op ons lewenspad, soos ons uit die getuienis van die apostel Johannes 1:9 leer. “Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wereld toe”Johannes 1:5 sê: “Dit is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie”.

Met hierdie nuwe jaar het ons tyd nodig om by Hom in stilte te kom rus.  Epifanietyd gee ons ’n oor vir God se hartklop aan ons. In hierdie week se oordenkings gaan ons saam reflekteer oor hierdie tydperk van Epifanie en hoe ons onsself kan voorberei vir die jaar wat voorlê.

Gebed

Here, dankie dat U by en in ons teenwoordig is. Laat my ook hierdie jaar u lig ervaar en dit deur my lewe uitdra. Amen.