Dagstuk | Maandag 4 Maart 2024

Dagstuk | Dinsdag 5 Maart 2024
Dagstuk | Saterdag 2 Maart 2024

 

Hierdie week het Stellenberg-gemeente ’n nuwe embleem gekry – ’n simbool wat ons help om die storie te vertel van hoe die Here met ons as gemeente besig is. Die simbool wil iets van ons gemeente se belydenis op ’n nuwe manier uitbeeld. Daarom reis ons vir die volgende paar weke binne teksgedeeltes wat iets van ons gemeente se belydenis vertel en word ons ingenooi om na te dink oor hoe ons nuwe simbool iets daarvan verwoord. Hierdie week staan ons stil by die eerste gedeelte van ons belydenis stil:

Ons glo: Jesus ons verlosser leef.

Romeine 6:9-11

Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie. 10Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God. 11Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus.

Refleksie

Hierdie is die sentrale belydenis tot die Christelike geloof: Jesus Christus leef. As Jesus Christus nie lewe nie, maak niks anders eintlik saak nie. In Romeine 6 maak Paulus dit duidelik dat hierdie belydenis nie net oor Jesus gaan nie, maar oor ons – wat vir Jesus waar is, is vir ons ook waar. Ons het saam met Christus gesterf en is ook dood vir die sonde en ons het saam met Christus deel aan die nuwe lewe van die opstanding. Die belydenis dat Jesus ons verlosser leef, is nie net ’n stelling wat ons glo waar is nie, maar ’n belydenis wat ons nooi om deel te neem aan ’n nuwe lewe. As Jesus leef, is daar nuwe lewe vir ons en vir almal in Hom.

Een mooi manier hoe hierdie belydenis uitgebeeld is in die gereformeerde kerktradisie, is deur middel van ’n leë kruis. In Rooms-Katolieke kerkgeboue sal jy dikwels uitbeeldings sien van Jesus wat aan die kruis hang. Jy sal ook dikwels sien dat mense hangertjies dra waar Jesus aan die kruis hang. Die gereformeerde tradisie het doelbewus gekies om nie Jesus aan die kruis as simbool te gebruik nie, maar eerder ’n leë kruis – omdat Jesus nie meer aan die kruis hang nie, maar opgestaan het en leef. Net soos wat die graf leeg is, is die kruis ook leeg om te wys dat Jesus leef!

Daarom staan die kruis ook sentraal aan Stellenberg se embleem, om iets van ons belydenis uit te beeld dat Jesus ons verlosser leef en dat hierdie belydenis sentraal staan tot wie ons as gemeente is.

Vandag word ons uitgenooi om hieroor te reflekteer: Hoe neem ons deel in die belydenis dat Jesus ons verlosser leef?

Wat beteken dit vir jou dat Jesus gesterf het en jy daarom dood is vir die sonde?

Wat beteken dit vir jou dat Jesus leef en dat daar vir jou nuwe lewe in Christus is?

In Johannes 4 nooi Jesus ons uit: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; 14maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

Wat beteken die woord “lewe” vir jou? Vra die Here om vir jou opnuut ook van hierdie water van ewige lewe te gee.

Gebed

Here God, dankie dat U vir ons nuwe lewe moontlik gemaak het in Christus Jesus, ons verlosser. Here Jesus, U leef en ons met U. Laat ons drink van die water van die lewe wat ons in U het en mag ons as Stellenberg-gemeente ’n fontein van lewe wees wat opborrel om ook lewe aan ander te bring. Amen.