Dagstuk | Donderdag 7 Maart 2024

Dagstuk | Vrydag 8 Maart 2024
Dagstuk | Woensdag 6 Maart 2024

Hierdie week reis ons binne teksgedeeltes en gedagtes oor die eerste gedeelte van ons gemeente se belydenis: Ons Glo, Jesus ons Verlosser leef. Vandag staan ons stil by ons glo in die Bybel: die Woord van God in mensetaal.

2 Timoteus 3:16-17

16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Refleksie

Wat beteken dit dat die Skrif deur God geïnspireer is? Aan die een kant sou ons kon sê dat die Bybel net so uit die hemel geval het (gewoonlik nogal in ’n spesifieke vertaling), of dat daar ’n engel op die Bybelskrywers se skouer gesit en elke woord in hul oor gefluister het.

Aan die ander kant sou ons kon sê dat God Homself aan mense geopenbaar het, dat mense ervarings van God gehad het, wat hulle geïnspireer het om hierdie ervarings te verwoord, in stories, liedere, wysheid, wette, briewe en so meer. Amper soos wat iemand wat verlief is deur ’n persoon geïnspireer word om ’n liedjie te skryf, word mense geïnspireer om die Bybel te skryf.

Van die begin af leer leer ken ons vir God as ’n God wat in vennootskap met mense tree om sy verhaal te vertel en dat God ons as mens vertrou met sy storie. God inspireer mense deur die manier wat Hy betrokke is in die wêreld om die storie van God op verskillende maniere te vertel, wat in die Bybel wat ons vandag ken, versamel is. Die Woord van God wat nie direk uit die hemel uitgeval het nie, maar die Woord van God in mensetaal. In die taal van mense met foute, met wat ’n intens menslike ervaring van God verwoord.

Die woord inspireer beteken letterlik “ingeasem”. In dieselfde manier as wat God asem in die mens ingeblaas het, het God die Woord ingeasem. Ons sou kon sê die Woord is lewendig. En die Gees en die Woord het ’n manier om waarhede te openbaar en ons te inspireer op maniere wat die oorsponklike skrywers nie oor kon droom nie. Die Woord is lewendig vir ons vandag en ons word geïnspireer deur die geïnspireerde Woord.

Reflekteer vir ’n oomblik oor jou eie lewe: Wat gee vir jou inspirasie?

Hoe dink jy oor die Woord van God? Wat beteken dit vir jou dat die Woord van God geïnspireer is? Hoe laat dit jou voel as jy dink dat die die Bybel die Woord van God in mensetaal is? Dat God gewone mense geïnspireer het om sy storie met mense te vertel?

Hoe word jy ingenooi om hierin deel te neem? Hoe inspireer God jou vandag om sy storie te vertel?

Gebed

Here, dankie dat ons u Woord mag ken. Die Woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het in die persoon van Jesus en ook die U Woord in die Bybel, wat deur U geïnspireer is. Mag U ons ook inspireer deur u Woord, sodat ons met inspirasie kan gaan leef en ook ander kan inspireer. Amen.