Dagstuk | Dinsdag 23 Januarie 2024

Dagstuk | Woensdag 24 Januarie 2024
Dagstuk | Maandag 22 Januarie 2024

Ons is in hierdie week besig met die teksgedeelte in Johannes 4 toe Jesus ‘n Samaritaanse vrou langs ‘n waterput ontmoet het en die wyse waarop Hy haar tot nuwe insigte gebring het oor haar lewe en omstandighede.

Ek lees weer vir ons uit Johannes 4:10. Jesus het haar geantwoord: As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: Gee My ‘n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

Vandag se vraag: Waar ontmoet God ons? Die Samaritaanse vrou in die verhaal kom vanuit ‘n godsdienstige agtergrond. Die feit dat sy kom water skep op die warmste tyd van die dag (sesde uur na sonsopkoms) is ‘n aanduiding dat sy ander vroue in haar dorp wil vermy. Uit die verhaal is dit duidelik dat dinge in haar lewe skeefgeloop het. Die laaste ding wat sy verwag is dat God haar op ‘n plek soos hierdie sal kom ontmoet om haar van haar probleme, bekommernisse en hartseer te verlos. Onwetend wie Jesus is, tree sy met hom in gesprek oor waar die regte plek is om God te ontmoet. Daar is vir eeue ‘n debat gevoer of dit die aanbiddingsplek by Sigem is (naby waar sy woon), of die tempel in Jerusalem. Die antwoord is verrassend. God ontmoet haar op ‘n onverwagse tyd op ‘n onverwagse plek. Waar is God besig om ons te ontmoet? Ons dink dikwels aan God se verskyning in terme van godsdienstige ervarings of plekke soos in die kerk of wanneer ons stiltetyd hou. Hoe praat vandag se boodskap met jou oor waar God jou kom ontmoet?

Gebed

Op berge en in dale, en oweral is God.
Waar ons ook telke male, mag swerwe.
daar is God. Waar ons gedagtes swewe
of styg, ook daar is God.
Om laag en hoog verhewe,
Ja, oweral is my God. Amen