Dagstuk | Dinsdag 11 Junie 2024

Dagstuk | Woensdag 12 Junie 2024
Dagstuk | Maandag 10 Junie 2024

Vandag is Dinsdag 11 Junie en welkom by hierdie week se reis waar ons saam reflekteer oor wat dit beteken om vanuit Pinkstertyd te leef. Dit is nou al drie weke na die Pinksterfees geleentheid, maar tog leef ons vanuit daardie krag elke dag om ook op praktiese maniere hande en voete te wees binne die nuwe kerklike seisoen wat ons noem koninkrykstyd. Die uitnodiging aan ons bly dus nogsteeds om vanuit die krag van die Gees te leef.

Daar is geen groter bewys van God se beloftes aan ons as die uitstorting van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees word as die “deposito” beskou van al God se beloftes aan ons wat sal realiseer – of soos ons in Efesiërs 1:14 lees: “Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos”.

Jy mag elke belofte van God glo, omdat die Heilige Gees hier by ons is!

Daar is baie beloftes in die Bybel opgeteken, maar het jy al ooit gewonder watter een van hierdie beloftes van God die meeste herhaal word? Is dit dat God ons sondes sal vergewe? Is dit dat daar vir ons lewe na die dood is? Nee, dit is dat God ons nooit alleen sal laat nie. God is by ons!  Ons is dus nie weeskinders nie.

Die belofte kom van vroeg in die Ou Testament.  Dink aan die belofte van God aan Josua in Josua 1:9: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan”.  Jy lees dit oor en oor… Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.

Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. Dit is presies wat Jesus se naam ook beteken:  “Immanuel”. God is met ons! Mag ons dus in hierdie seisoen van koninkrykstyd hierdie Immanuel (God by ons) help bekend maak.

GEBED:

Here, dankie dat U die waarmaker van hierdie belofte is.

Amen