GEDAGTE VIR DIE DAG

Gedagte vir die dag | Dinsdag 8 Desember 2020

Jakobus 5:16a  “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.”

Is jy moedeloos oor die beperkte invloed wat jy het om groot dinge wat om jou gebeur te verander?  Wat sou ek vandag kon doen, of sê wat werklik ’n verskil sal meebring te midde van die krisisse in ons land en die spanning wat mense beleef rakende die realiteite wat hulle moet hanteer?  Hoe gaan ek dit regkry om die spanning en gebrokenheid wat dikwels in ons families leef, te oorkom?  Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.  Dit help ons om dinge buite ons eie beheer aan die Here oor te gee sodat ons konstruktief met ons lewens kan aangaan en kan doen wat die omstandighede van ons vra. Dit gee ons die krag om deur skynbaar klein dade ’n groot verskil te maak.

Gebed

O Heilige Gees van God, bly by my: wees die inspirasie vir al my gedagtes; deurdring my verbeelding; suggereer wat ek moet besluit; bestuur al my aksies. Wees met my in my stiltes en in my woorde; in my werk en in my ontspanning en in geselskap wanneer ek alleen is. Bly by my in die varsheid van die môre tot in die vermoeidheid van die aand; en gee my die genade om my te alle tye nederig te verheug in u misterieuse geselskap (John Baillie).

Gedagte vir die dag | Maandag 7 Desember 2020

Jakobus 5:13.  As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing.

Ons geloof in God is nie beperk tot ’n gedeelte van die lewe wat ons godsdiens noem nie. Dit is nou verweef met die alledaagse van die lewe. Daarom moedig ons teks ons aan om spontaan in die Here se teenwoordigheid te leef. As ons swaarkry moet ons dit spontaan vir die Here kan sê en as ons bly is, moet ons dit  kan uit jubel. Laat hierdie besef weer vanoggend opnuut tot jou deurdring. Laat jouself toe om, soos in die Bybelboek Klaagliedere, openlik vandag jou hartseer en kommer aan die Here te gee en soos in die Psalms jou vreugde en dankbaarheid te verwoord. Ons bid vanoggend die baie bekende ou lied in Psalm 146.

Gebed

Prys die Heer met blye galme, o my siel daar’s ryke stof! Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. En hom wat sy guns my bied, altyd grootmaak in my lied.

Gedagte vir die dag | Sondag 6 Desember 2020

Jakobus 4:17.  “As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde.”

Vandag praat Jakobus met ons oor sondes.  Wat is sonde?  Is dit goed wat mense verkeerd doen?  Sou jy vandag ’n paar sondes kon opnoem? Dit wil dikwels vir my lyk asof ons sondes net tot ’n beperkte kategorie dade, wat met moraliteit en seksualiteit verband hou, geïsoleer het.  Dit is maklik om sulke dade in die Bybel te vind en hulle in mense se gedrag uit te wys. Al gehoor van sondes van versuim? Dit is nie soseer iets wat ons verkeerd doen nie, eerder die gebrek om wel om in ’n gegewe situasie die regte ding te doen. Dit is so maklik om hierdie sondes van versuim na die kant te skuif. Hoe praat die Here vandag met jou hieroor?

Gebed

Heilige Gees, Transformeerder van die wêreld, laat die helende krag van God se liefde my vandag so omvorm, nee, so geheel herskep dat ek ’n instrument sal word wat U kan gebruik. Wys my watter rol ek kan speel om die wêreld as ’n plek van korrupsie, lyding, verganklikheid te help transformeer tot ’n gebied waar U lig, en vreugde en liefde die deurslag gee. Maak my so gehoorsaam aan U, o Gees van nuwe moontlikhede, dat my lewe ’n lewende gebed sal word, ’n getuienis van u troue teenwoordigheid in elke tyd en omstandigheid (Martin Israel).

 

Gedagte vir die dag | Saterdag 5 Desember 2020

Jakobus 4:8a.  “Nader tot God en Hy sal tot julle nader.”

Dit is nie vandag maklik om sommer by enige instansie, maatskappy of regering agentskap in te stap en met die grootbaas te praat nie. Daarvoor het jy beslis invloed nodig en indien jy wel ’n afspraak toegestaan word,  is jou tyd beperk. Hoe kom ’n mens by God, die Skepper van hemel en aarde uit?  Staan ek enige kans om vandag gehoor te word as daar miljoene ander in die tou staan?  Nader tot God en Hy sal tot jou nader.  Daar is geen toue of prosedures wat vandag tussen jou en God staan nie. Jy hoef ook nêrens anders te wees as die plek waar jy tans is nie. Haal diep asem, sluit jou oë en weet dat die Skepper van hemel en aarde in sy almag by jou is en jou hoor.

Gebed

Neem my hand, Here, lei my tree vir tree deur hierdie dag – herinner my dat ek nie alles wat ek wil, kan doen nie, en dit nog minder perfek kan doen. Herinner my daarom om al my hulp by U te soek (Avery Brooke).

Gedagte vir die dag | Vrydag 4 Desember 2020

Jakobus 4:6.  “Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: “God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade”

Ons moet dikwels ons pad in hierdie wêreld oop baklei. Dit is dan ook gewoonlik die sterkes wat wen en in hulle oorwinning jubel, terwyl die verloorders, of swakkeres agtergelaat word. Die Here kom draai hierdie orde om. Daar is genade vir mense op wie daar neergesien word en wat die onreg van hoogmoed moet verdra. Voel jy vandag oorweldig deur mense wat hoogmoedig is; wat jou menswees oorheers? Ons gaan vandag die woorde van Psalm 131 saam bid. Beleef vandag die vrede en genade wat God jou in hierdie omstandighede kom gee.

Gebed

Psalm 131.

Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.

Gedagte vir die dag | Donderdag 3 Desember 2020

Jakobus 4:3.  “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.”

Dit is natuurlik dat ons ons alledaagse behoeftes in ons gebede verwoord. Jy kan met vrymoedigheid na die Here gaan en vir Hom vra, maar ons moet altyd bewus wees van die slaggat van selfgerigtheid. Ons eie behoeftes en die emosies wat daarmee saamloop het die vermoë om ons vas te vang en laat ons in sirkels bid vir die uitkomste wat ons vir ons self in gedagte het. Hoe bid ’n mens dan “reg” soos ons teksgedeelte vra?  Dit is nie so moeilik soos ons dink nie. Dit gaan waarskynlik glad nie oor die woorde wat ons formuleer nie. Stort jou hart openlik voor die Here uit en moenie bang wees om die verkeerde woorde te gebruik nie, maar laat daarin ruimte om ook te luister. Neem tyd om vandag in jou gebed in blote stilte op God te fokus en laat God toe om jou ook te wys. Baie keer verg dit nie dat ons toe oë, soos wanneer ons bid, na Hom luister nie, maar juis in die oomblikke wanneer jy in stilte die mense en wêreld om jou aanskou en die Here dit op ’n nuwe manier aan jou wys.

Gebed

Here, lê ’n smaak vir gebed op my tong, en laat my lippe dan ’n banket van lof vir U berei. En mag hierdie feesmaal, – wanneer ek dit eers een keer geproe het – my voed, maar nooit versadig nie, sodat ek altyd weer na gesprek met U sal verlang (Ralph W. Seager).

 

 

Gedagte vir die dag | Woensdag 2 Desember 2020

Jakobus 3:17-18.  “Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.”

Hierdie teks kyk vandag diep in ons siel.  Dit sien al die gedagtes en perspektiewe wat tydens ons kontak met ander mense by ons opkom wanneer ons bedreig, kwaad of ontsteld voel. Hierdie gedagtes lê diep verskuil in die keuses en besluite wat ons daagliks neem. Die wysheid wat ons van God ontvang, deurdring hierdie gedagtes, emosies en perspektiewe wat ons oorheers.  Wat is die gedagtes en emosies wat jou vandag oorheers en waarvan jy sukkel om ontslae te raak?  Beskou dit vandag, in hierdie oomblik van stilte,  vir wat dit is: selfgerigte planne wat die potensiaal het om groot skade aan te rig. Laat daarom die Here toe om daardeur te sien en jou ware menswees te ontbloot – die opregtheid, bedagsaamheid, nederigheid en selfbeheersing wat ook in jou leef.

Gebed

Vader in die hemel, vroeg in die môre roep ek tot U. Gee my die woorde om met U te praat, help my om my verwarde gedagtes by U te bepaal. Ek kan nie op my eie bid nie, Here. In my is daar donkerte; by U is daar lig. Ek is eensaam; U verlaat my nie. Ek voel nietig en bang; U laat my nie alleen nie. Ek is rusteloos; by U is daar vrede. Ek vind bitterheid in my hart; U leer my geduld. U weë is onbegryplik; U ken die pad waarop ek gaan (Dietrich Bonhoeffer).

Gedagte vir die dag | Dinsdag 1 Desember 2020

Matteus 6:7,8: “Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ’n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hul gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra.”

“Die oom bid my hamburger koud!”

“Pappa, die oom bid my hamburger koud!” Toe ’n kind dit sê tydens ’n lewenslange gebed voor ete was daar omtrent konsternasie rondom die tafel.

Van lang gebede gepraat, ek onthou hoedat die bekende prediker D. L. Moody een keer ’n lewenslange bidder onderbreek het. Tydens een van sy dienste toe iemand lank gebid het, het Moody opgestaan en gesê dat, terwyl die broer sy gebed voltooi, gaan die res van die mense solank ’n lied sing.

In Eksodus 14:15 sê God min of meer dieselfde vir Moses.  Hulle moet nou amen sê en aan die beweeg kom.  Dit gebeur terwyl Moses hier by God pleit om die Israeliete tot kalmte te bring. Dan antwoord God vir Moses dat hy eerder nou die Israeliete aan die trek moet kry.

Lyk my, ons moet partykeer korter bid en net begin doen wat die Here vra.  Prediker 5:1-2 waarsku juis teen te veel woorde in God se teenwoordigheid. “Ken jou plek, want Hy is in die hemel en jy op die aarde!” vermaan hy ons. Dan voeg hy by: “Laat jou woorde daarom min wees.”

In Matteus 6 sê Jesus ook dat ons gebede nie met ’n stortvloed van woorde gepaard moet gaan nie. God hou regtig nie telling van die lengte van ons gebede nie. Hy weet wat in ons harte leef.

Die Onse Vader gebed is ons norm hier.  Dit is Jesus se groot gebedsles aan ons.  Dit is kragtig en kort.  Bid presies so.  Bid opreg, kort en kragtig. (Stephan Joubert)

Gebed: U is my alles! Amen

 

 

Gedagte vir die dag | Maandag 30 November 2020

 

Matteus 7:5. “Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal.”

Die probleem én die oplossing!

’n Engelse koerant het blykbaar aan die begin van die vorige eeu ’n vraelys na ’n paar bekende outeurs uitgestuur.  Hulle moes een vraag beantwoord:

“What’s wrong with the world today?”  Toe sou G.K. Chesterton blykbaar so geantwoord het: “Dear Sir, I am.  Yours, G.K. Chesterton.”

Ons is nie heeltemal seker of hy dit wel gedoen het nie.  Nogtans het Chesterton later ’n boek geskryf met die titel: “What’s wrong with the world?”

Verseker is die probleem nie net “hulle” nie.  As ons regtig verantwoordelik voor God leef, het ons die reg prysgegee om gedurig die skuld na die res te verplaas.  Dan is ons self aanspreeklik voor Hom vir ons eie lewens.  Dan is ons nie deel van wat ek graag noem die “NBS kultuur” nie – daardie “naming, blaming and shaming” kultuur nie.  Ja, ons mag ook verkeerde dinge aanspreek, maar ons moet heel eerste sorg dat ons eie lewenshuis in orde is voor die Here.

Ons eie oogbalke moet eers verwyder word, alvorens ons splinters in ander se oë raaksien. (Stephan Joubert)

Gebed: O Here, ek bely vandag dat ek eerder die foute en tekortkominge by ander raaksien en myself dikwels verontskuldig. Help my om inderdaad eers die baie balke uit my eie oë te haal.  Vandag . . . hier rondom my en in ons land met sy groot verskeidenheid mense wat anders as ek is en dink.  Amen

Gedagte vir die dag | Sondag 29 November 2020

Johannes 12:26: “As iemand my wil dien, moet hy my volg; en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.”

Die regte afstand is omgee!

“???????? ????????????????????-19 ???????????????? ???????????? ???????????????? ???????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ????????̂???????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????? ?????????????” vra iemand. Hulle Bybelstudiegroep wil graag weet. Ek sukkel om my skok weg te steek, terwyl ek sê: “???????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????? ???????????????? ???????? ’???? ????????????????????????????-????????????.” Toe wonder ek by myself of mense, wat so dink, self bereid sou wees om heel eerste aan te meld vir so ‘n vermindering van die wêreldbevolking? Of geld dit net vir ander mense op die planeet? Dit lyk my dit is maklik om te spekuleer oor God se planne totdat die moeilikheid jouself tref.

Hoekom wil sommiges so graag een of ander goddelike straf inlees in slegte gebeure? Hoekom is COVID-19 summier ’n straf van God se kant af? ’n Veel beter roete is om saam met die eerste Christene te vra: “H???????? ???????????? ???????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ???????? ???????????????? ???????? ’???? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????” Dit is die regte vraag om te vra. Dan spekuleer ek nie oor God se handelinge vanaf ’n onbetrokke, veilige afstand af nie. Die regte afstand lyk anders. Dit is dien-afstand, of eerder, dien-nabyheid!  Dit veroorsaak dat ek betrokke raak by kerklike en ander instansies. Ek help. Ek dien. Ek doen.  (Stephan Joubert)

Gebed. Jesus, dankie dat ek veral by U kan leer oor diensbaarheid. Dankie, dat U gekom het om ons, wie ons ook al is en waar ons ook al is, te dien. Help my om te verstaan hoe en waar om so diensbaar te wees dat mense U daarin kan raaksien en leer ken. Amen

1 13 14 15 22