GEDAGTE VIR DIE DAG

Gedagtes vir die dag | Sondag 26 Junie 2022

Gelowiges het nog altyd mekaar herinner dat God ons nie net red op al die maniere wat ons gered moet word nie, maar dat God ons ook genees op al die maniere wat ons genees moet word. Soms is dit so dat genesing, of die herstel van ons menswees begin met hoe ons mekaar hanteer en in die maniere hoe ons mekaar raaksien. Mag ons mekaar help en ondersteun op die lang pad van herstel en genesing.

Ek lees graag ’n gebed vir genesing van die Corrymeela Gemeenskap in Ierland:

“God who sees our invisible scars, God who helps heal hidden wounds: many of us carry pain stored not in tissue, but in memories; held there by coping mechanisms that keep us carrying on. May we in our interactions be gentle and respectful, showing dignity to each other. And may our inner strength and others’ outer grace meet at the point of need to apply the balm our souls still seek, the relief you help us find.”

Gedagte vir die dag | Saterdag 25 Junie 2022

 

Ek deel graag ’n gedig van Dirkie Smit vandag met jou.

Hoe dikwels leef ons traak-my-nieagtig, ongeïnteresseerd, ongeërg asof niks saak maak nie?

Asof ons vir niks en niemand omgee nie, nonchalant, asof ons geen passie ken nie?

Hoe dikwels praat ons nie van “hulle” nie, etiketteer ons nie ander nie,

Bring ons nie kwaad, onheil en leed oor hulle deur hoe ons praat nie?

Deur hoe ons met hulle praat, van hulle praat en oor hulle praat nie?

Hoe min verstaan ons tog eintlik nie,

Van hulle die heel naaste aan ons en hulle harte nie?

Hoe min van onsself, en ons eie harte.

Hoe alleen voel ons nie dikwels nie, hoe verlate, hoe eensaam?

Hoe leeg voel ons wêreld en ons eie wêreldtjies nie soms nie?

 

Hoe gou vergeet ons nie?

Hoe min sien ons nie soms nie?

Hoe maklik bedrieg die skyn ons nie?

 

Hoe dikwels word ons nie verras deur u Gees nie, Here?

Hoe ontdek ons nie net skielik, onverwags, op ’n dag, u genadige werkinge nie?

Ons ontvang die lewe- met sovele goeie gawes.

Ons ontvang talente en vermoëns, ons groei in kennis en insig, ontdek dat ons iets verstaan.

Ons word getroos in moeilike tye,

Ontvang vrede in ons gemoed, kalmte, rus, selfbeheersing.

Hoe ontdek ons nie dat ons versterk en gedra word, geroer, geraak, beweeg, en begeester word nie?

U verras ons elke dag met U goedheid. Met U teenwoordigheid.

Mag ons U vandag herken in oomblikke van liefde, vrede en nederigheid.

 

 

 

Gedagte vir die dag | Vrydag 24 Junie 2022

Ons reflekteer vandag verder oor die teks wat ons gister gelees het. Ek lees dit graag weer vir julle uit Johannes 3: 1-8

Daar was ‘n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was ‘n lid van die Joodse Raad. 2Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat u ‘n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.”3Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”4Nikodemus vra Hom toe: “Hoe kan ‘n mens gebore word as hy al ‘n ou man is? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?”5Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. 6Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

Ons word gebore en ontvang die lewe as ’n gawe uit God se hand. Ons ontvang ook talente en verskillende vermoëns. Verder groei ons ook in kennis en insig en ontdek op ’n dag dat ons iets verstaan. Ons word getroos in moeilike tye, ontvang vrede in ons gemoed, kalmte, rus en selfbeheersing. Ons ontdek dat ons versterk en verdra word en leer vertrou. Ons word geroer, geraak, beweeg, selfs begeester. Ons droom, ons hoop, word geïnspireer, skep nuwe moed, en beleef die wonder van vriendskap. Ons word gelei in besluite, bewaar in onheil. Ons word bemin en kan bemin. Ons word vernuwe en verander – nuut gebore en sien in ander, soms in onsself, iets ontluik soos geduld, vrede, trou en nederigheid. En wie weet van waar, of hoe?

Dit is die wonder van God se Gees. Sy aanwesigheid is altyd ’n afwesige aanwesigheid. Sy werking misterieus en verborge. En natuurlik kan alles wat in ons lewe gebeur ook anders uitgelê word, met ander verklarings, maar die diepste waarvandaan en waarheen word tog nooit volkome gepeil nie. Die wind waai waar hy wil – mag hierdie Goeie Nuus vir ons ‘n troos wees

 

Gedagte vir die dag | Donderdag 23 Junie 2022

Vir die volgende twee dae gaan ons saam oor die gedeelte in Johannes 3:1-8 reflekteer.

Daar was ‘n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was ‘n lid van die Joodse Raad. 2Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat u ’n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.”  3Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” 4Nikodemus vra Hom toe: “Hoe kan ‘n mens gebore word as hy al ‘n ou man is? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?” 5Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. 6Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7Moenie verbaas wees dat Ek vir jou gesê het: Julle moet opnuut gebore word nie. 8Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.”

Moenie verbaas wees oor die werking van God se Gees nie, sê Jesus. Die wind waai waar hy wil. Ons hoor sy geluid, maar weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is dit met die Gees. Vir elke werk wat die Bybel aan die Pinkstergees toeskryf, geld dit. Op ’n dag besef ons net – dit gebeur. Dis in hierdie tyd wat gelowiges weer diep bewus word van God se Gees wat op soms onverklaarbare maniere in ons lewens teenwoordig is. Soms is dit in die terugkyk, in die onthou wat ons raaksien dat God wel by ons was. Dalk het ons dit net nie toe  besef nie, maar God se Gees is soos die wind, hy waai waar hy wil.

Dis in die onthou, het die antieke mense geglo, waar ons krag ontvang om vandag as ’n geskenk te beleef. Mag jy vandag tyd neem en terugkyk, onthou en reflekteer oor die oomblikke waar jy die teenwoordigheid van God se Gees ervaar het en so herontdek het dat God ook vandag by jou is.

 

 

 

Gedagte vir die dag | Woensdag 22 Junie 2022

 

1 Korintiërs 13: “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 5Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 6Dit verbly hom nie oor onreg nie,maar verheug hom oor die waarheid. 7Dit bedek alles,glo alles,hoop alles,verdra alles.”

As die bekende teoloog Dirkie Smit reflekteer oor hierdie gedeelte skryf hy dat liefde dikwels sigbaar word in dit wat nie gesê word nie. Die mees opregte dank en lof is soms omraam deur genadige swye oor wat ook opgehaal sou kon word. Liefde soos die skrywer sê, hou nie boek van die kwaad nie, maar bedek juis alles.

Ek dink baie van ons ken hierdie ervaring. Die dankbaarheid teenoor ouers wat van misstappe ‘vergeet’ het en nooit weer daaroor praat nie. Vriende wat ons bly vashou ondanks ons donker kante, al het hulle dit dikwels pynlik saam met ons meegemaak. Die geheimenis dat intieme verhoudings traumatiese insidente kan oorleef omdat iemand die krag vind vir vergifnis ondanks sy/haar eie seer. Die wonder dat mense bereid is om te vergewe en te vergeet en nie vir altyd ons foute en broosheid teenoor ons te hou en ons daaraan te herinner nie.

Dirkie Smit maak dan die punt en sê, geestelike boekhouding maak die lewe onmoontlik. Ek dink dis die punt. Ek dink hierdie gedeelte nooi ons uit om nie die verlede teen mekaar te hou nie, maar om te vertrou dat indien ons mekaar en ook onsself vryspreek, ons ook vry word. Dit is deel van die diep geheimenis van die lewe

Mag jy vandag ’n mooi dag beleef.

Gedagte vir die dag | Dinsdag 21 Junie 2022

1 Timoteus 6:11.  Maar jy moet van hierdie dinge wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid.

Waarvan vra Paulus dat ons in hierdie teks moet wegvlug? Dit het in hierdie gedeelte gegaan oor gelowiges wat in allerhande probleme vasgevang geraak het. Dit het hulle negatief gemaak en aanleiding gegee tot die ontstaan van nog ’n warboel van probleme. Dit is presies wat uitdagings vandag ook aan ons doen. Dit het die vermoë om ons vas te gryp en te laat vashaak by kwessies wat net nog probleme skep. Voel jy dalk vandag, of in sekere tye van jou lewe so? Voel jy dalk dat jy nie die emosionele energie het om al die goed wat die lewe na jou kant toe gooi uit te sorteer nie en dat die volume daarvan vir jou oorweldigend geword het.

Vandag nooi die Here ons uit om in ’n oomblik van stilte dit alles aan Hom oor te gee. Om bewustelik weg te vlug van ’n gevoel wat ons versmoor en eenvoudig net te fokus op God wat op verskillende maniere ons help om rigting in die lewe te vind. In plaas dat ek soos die gebruik vanoggend vir jou ’n gebed voorlees wil ek vra dat jy self tyd neem om nou te bid en eenvoudig alles waarvan jy wil vlug, voor die Here te lê. Mag jy in hierdie paar oomblikke onder die indruk kom hoe die Here se genade jou nuwe energie gee om dit wat vir jou in hierdie dag voorlê te kan hanteer.

Gedagte vir die dag | Maandag 20 Junie 2022

 

Lukas 12:15.  Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ‘n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.

 Het jy vandag genoeg om van te lewe? In die lig van mense wat hulle werk verloor en brandstof- en kospryse wat aanhou styg is soveel mense besorg dat hulle inkomstes nie vir lank met hul uitgawes gaan tred hou nie. Alhoewel die ekonomie sukkel is daar interesant genoeg nou meer mense wat weekliks ’n lotto of powerball-kaartjie koop. Dink net hoe ’n paar miljoen rand jou lewe vandag kan verander! Maar wanneer is genoeg, genoeg? Onvergenoegdheid het die vermoë om in elke sel van ons liggaam te gaan sit en ons hele bestaan oor te neem. Die perspektief wat dan in ons begin leef is die van skaarsheid. Die Here gee egter deur sy Gees aan ons ’n perspektief van oorvloed en ’n besef van dankbaarheid. Moet jouself dus nie voortdurend finansieel aan ander meet, of jouself onder die indruk bring dat jy nie deur die Here geseën is nie. In 1 Kor 9:8 sê Paulus: “God kan vir julle baie goeie dinge gee, sodat julle meer as genoeg sal hê. En dan sal julle altyd genoeg hê van alles wat julle nodig het. Maar dan sal julle ook meer as genoeg hê om te gee vir mense wat nie genoeg het nie.”

Gebed

Here, bewaar ons almal vandag daarvan dat onvergenoegdheid nie in ons oorneem, omdat daar dinge is wat ons kort of wat ander mense nodig het, nie. Maak ons deur u Gees daagliks opnuut bewus van hoe U ons elke dag seën, sodat ons vanuit dié oorvloedigheid van dankbaarheid ons omstandighede in ‘n nuwe perspektief kan beskou. Dankie vir soveel goeie dinge in my lewe. Ook vir dié wete dat alhoewel ek onder finansiële druk is U ook in my ’n vrygewigheid kan losmaak.

Gedagte vir die dag | Sondag 19 Junie 2022

Kolossense 1:9-10Ons vra God dat julle, deur al die wysheid en insig wat God gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God.

Die kennis wat ons deur die lewe opdoen help ons vandag om besluite te neem. Ons kennis is egter beperk en daarom nader ons kundiges wanneer ons dit nodig ag. Ons raadpleeg ’n dokter as dit by siekte kom, ’n finansiële adviseur as dit met geld te doen het en ’n werktuigkundige as iets aan jou motor gebreek het. Alhoewel ons kennis beperk is, het ons almal egter toegang tot wysheid, want dit is iets wat God aan ons almal bied. Wysheid is ’n dieper insig in die voorhandliggende en help ons om God se wil op ’n totaal ander en verrassende manier raak te sien. Laat toe dat die Here jou ook weer vandag verder as die voorhandliggende neem om die dieper betekenis van gebeure en mense te ontdek. Mag dit jou vandag help om jou besluite so aan te pas dat dit wat jy doen vrugte sal dra.

Gebed

Here, ons neem elke liewe dag soveel besluite en daar gebeur elke dag soveel goed wat ’n impak maak op hoe ons kies. Dankie dat u Gees by ons is om ons hierin te begelei en te keer dat ons nie selfsugtig of bevooroordeeld optree nie. Om te help dat ons emosies nie die oorhand neem nie en ons nie oorhaastig en impulsief reageer nie. Bring deur U Gees vandag in my die rustigheid om dinge in perspektief te sien en dié sake te sien wat dieper daaragter verskuil lê. Dankie dat U in ons ’n begrip en fyn aanvoeling bring wat vir hierdie dag nodig is. AMEN.

Gedagte vir die dag | Saterdag 18 Junie 2022

Esegiël 37:14

Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en Ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here.

Toe die Here hierdie woorde teenoor die profeet Esegiël gespreek het, het was dit juis gemik op ’n volk wat ’n tragedie beleef het. Hulle is deur die koning van Babilonië uit hulle land weggeneem en het terug verlang na die goeie ou dae toe hulle in Jerusalem tuis was. Hulle kon vashou aan die belofte dat die Here belowe het om hulle weer terug te neem. Die vraag was egter: Wanneer? Die belofte het toe eers vir ’n volgende generasie gerealiseer. Maar in hierdie teks lê ’n tweede belofte verskuil wat ons nie sommer raaksien nie. “Ek sal (vandag) my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe”. Hierdie teks is deel van die baie bekende hoofstuk waar die Here belowe dat hy weer lewe in droë bene kan blaas. Dit gebeur so maklik dat ons die Here se beloftes aan toekomsgebeure koppel wat waarskynlik nie in ons eie leeftyd gaan realiseer nie. En dan kyk ons dié belofte mis dat God vandag lewe aan droë bene kan gee en juis daarom kan ons anders na vandag kyk. Sien die wonder van hoe die Here deur jou en ander lewe bring. Goeie dae lê nie in verre verledes, of die toekoms nie, maar word ook waar in die hede.  Hier waar die Here nou besig is om aan ons ’n nuwe toekoms te bied.

Gebed

God van oneindigheid, beweeg my hart met die diep, kalm stroom van u genade. Laat die riviere van u liefde deur my vloei na die wye woestyn van hierdie wêreld wat dit so nodig het. Rek my eng hart met u krag, soos u die lug bo die aarde uitstrek. Stryk uit die rimpels van haat en bedrog wat in my hart leef, sodat ek u liefde en waarheid in volle maat kan smaak.

Amen.

Gedagte vir die dag | Vrydag 17 Junie 2022

Efesiërs 3:16-17. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, 17dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 

Hoe antwoord jy wanneer mense jou vra: “Hoe gaan dit?” Ons almal reageer klokslag met: “Goed dankie”. Die antwoord is dikwels ver verwyder van die realiteite van ons daaglikse bestaan. Terwyl ons uiterlik sterk voorkom leef ons innerlik onder die druk en spanning van dinge waarmee ons worstel en waarvan mense om ons onbewus is. Paulus herinner ons dat die Heilige Gees vanuit God se rykdom in ons werk om ons innerlik sterk te maak. Hierdie is ’n wonderlike troos omdat niks vandag eers om jou hoef te verander alvorens jy deel kan hê in hierdie krag nie. Beleef vandag hierdie realiteit van jou geloof wat jou angstigheid en frustrasie omvorm sodat jy met liefde tussen mense kan leef.

Gebed

Here, U wat Noag oor die diepe waters begelei het, hoor my. U wat Jona uit die dieptes gered het, verlos my. U wat u hand na Petrus wat in die water weggesink het uitgesteek het, help ook vir my. Dit voel of ek vandag innerlik besig is om onder die druk van dinge in my lewe te verdrink. Blaas vandag deur u Gees in my die lewensasem om te midde van dinge wat om my gebeur met vrede en liefde tussen ander te leef.

Amen.

1 2 65