GEDAGTE VIR DIE DAG

Gedagte vir die dag | Vrydag 14 Mei 2021

Handelinge 20:35. “Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om net te ontvang.”

Ons lees telke male dat wanneer Jesus na mense rondom hom gekyk het,  hy hulle innig jammer gekry het.  Dit het Hom aangespoor tot die dinge wat Hy gesê en gedoen het. Om te gee – begin nie met die daad nie, maar word gebore uit ’n diep oortuiging wat binne ons leef.  Dit is die uitwerking van dié oortuiging wat oorgaan tot ’n daad en dan uiteindelik betekenis aan ons eie bestaan gee.  Moet dus nie vandag jou kop probeer breek oor hoe jy moet “gee” nie. Laat eerder toe dat die omgee van God se liefde en genade wat in jou leef,  jou inspireer tot ’n spontane reaksie.

Gebed

Here, help my om in hierdie besige dag wat op my wag bewus te raak van die spontane omgee wat in my hart lê.  Laat ek vandag ook soos U,  deur mense geraak word sodat ek hulle innig jammer sal kry.  Om deur hulle skerp woorde en onverstaanbare optrede te kan sien en met ’n innigheid te reageer.  Ek loof U dat my eie lewe hieruit sin en betekenis kan kry.

Amen

Gedagte vir die dag | Donderdag 13 Mei 2021

Prediker 3:1-2.  “Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: daar is ‘n tyd om gebore te word, ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant , ‘n tyd om plante uit te trek.”

Maak die gesloer en die sirkelgang van die lewe jou soms moedeloos?  Beleef jy ook die uitdagings van te min tyd en die rol wat ’n mens se ouderdom in jou lewensreis speel?  Kinders droom oor wanneer hulle eendag groot is en oor dit wat hulle eendag wil word. Studente streef om hulle kennis in ’n beroep toe te pas sodat hulle daardeur geld kan verdien wat hulle instaat stel om artikels aan te koop.  Middeljariges raak skielik bewus dat hulle aftrede voorlê en kan nie wag vir die dag om uiteindelik op te hou werk nie.  Ouer mense kyk helaas weer terug oor ’n leeftyd wat agter hulle lê en verlang na die dae toe hulle kinders was.  Hoe ironies is die sirkelgang van die lewe tog nie?  Dit verkondig: Maak die beste gebruik van elke oomblik van jou lewe, want dit is kosbaar en kan nie weer herhaal word nie.  Moet dus nie vandag in die sloergang van jou lewe vasgevang voel nie.  Alhoewel alles om jou dieselfde lyk, is dit nie dieselfde tyd en dag nie. Beleef vandag die dankbaarheid van die Here se seën in jou daaglikse roetine.

Gebed

Here, ek droom so dikwels oor ’n lewe wat net nooit vir my wil realiseer nie. Ek kyk vas in moeilikheid wat oor en oor herhaal word. Help my Here om elke oomblik waneer ek iets in my lewe “plant” dit  te waardeer, omdat die tyd van “plante uittrek” nie ver lê nie.

Amen

Gedagte vir die dag | Woensdag 12 Mei 2021

Johannes 14:6 “Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

Die teksgedeelte word dikwels deur gelowiges gebruik om ander mense se saligheid te beoordeel. En dan word daar dikwels ook nog ’n reeks vereistes uniek aan elke Christelike denominasie aan dié weg tot saligheid gekoppel. Toe Jesus hierdie woorde net voor sy kruisiging gespreek het, was die bedoeling nie om sy dissipels te dreig met die ewige verderf nie. Inteendeel die teks word in Johannes 14:1 ingelei met die woorde: “Julle moet nie ontsteld wees nie”. Hy het dit in die konteks van God se genade en nie sy oordeel nie, gespreek. Dat Christus die weg, die waarheid en lewe is, is daarom eintlik ’n geweldige troos vir enige persoon.  Vir die ongelowige Tomas het dit die belofte ingehou dat die Here hom selfs in sy twyfel, nie sal verlaat nie.

Is jy bekommerd oor vriende of familie wat die pad byster geraak het? Of miskien voel dit vir jou of jyself buite bereik van God begin wandel het. Leef dan met die troos dat die Here vanoggend jou hart ken en dat die liefde en genade van die Skepper van hemel en aarde jou en die mense na aan jou hart sal omvou. En bid dan die volgende gebed in Psalm 139.

 Gebed

Here, U sien dwarsdeur ons, U ken ons. U omsluit ons van alle kante en neem ons in besit. Die wete oorweldig my vandag en is te hoog vir my begrip. Weerheen sou ons gaan om u Gees te ontvlug en aan u teenwoordigheid te ontkom? Deurgrond my, O God, deurgrond my hart, sien my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad.

Amen.

Gedagte vir die dag | Dinsdag 11 Mei 2021

Galasiërs 5:13-14.  Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ’n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet is in die gebod saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Die insig wat Paulus vir ons in die Bybel gebring het was dat ons sondige natuur juis nie van ons ellendige mense maak nie. Ons kan keer op keer vir ons sondes vergifnis ontvang mits ons daarvoor vra en probeer regmaak waar moontlik.  Ongelukkig gebeur dit dat ons in hierdie vryheid gemaklik raak.  Ons weet van God se vergifnis, maar vergeet om ons sondes en skuld te bely en die dade wat regmaak en heelmaak daarmee saam te voeg.  Daarsonder word God se genade goedkoop en ons vryheid ’n verskoning vir ons slegte gedrag.  Christus het vir ons sondes gesterf, maar neem tog tyd om jou sondes in die oë te kyk en dit te bely.  Ervaar juis dat die betekenis van God se vergifnis in die wyse waarop ons mense prakties dien, gevestig is.

Gebed

Here, daar is so baie dinge wat in my lewe verkeerd is en wat net te vinnig by my verbygaan.  Help my vandag om vir ’n oomblik tot stilstand te kom sodat ek dit in die oë kan kyk en kan bely.  Ons skram so maklik weg van die gevoel van berou en om die opregtheid van U vergifnis te ervaar.  Laat u vergifnis ons inspireer om te vergewe, of vir ander om vergifnis te vra. Here, help ons om die liefde van u vergifnis waar ons tussen mekaar leef, prakties te ervaar.

Amen.

 

 

Gedagte vir die dag | Maandag 10 Mei 2021

Matteus 11:28-29.  “Kom na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.”

Wat doen jy om rus vir jou gemoed te vind?  Sommige mense oefen hard, terwyl ander hou van lees of om ’n reeks op die televisie te kyk. Ons probeer op allerhande maniere om ons gedagtes van spanning skoon te maak.  Wat sou dit vir jou beteken om na die Here vir rus te gaan?  Die teks praat met ons oor die dissipline om ’n ruimte te betree waarbinne jy op God kan fokus en waar jy jou lewe voor Hom kan blootlê.  Is daar so ’n oomblik en ruimte in jou dag?  Begin met die bekende woorde van hierdie teks: “Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal vir jou rus gee”.

Gebed

Here, dankie dat ek vandag my rus in U kan vind – bo alle aardse rykdom of roem. Maak dit die basis waaruit ek elke dag in my lewe kan ingaan en dat ek daardeur die siklus van geestelike en fisiese moegheid in my lewe kan deurbreek. Ek loof U vir die rus wat ek in hierdie oggend by U kan kom kry en die wyse waarop dit die dag wat op my wag kom verander.

Amen.

 

Gedagte vir die dag | Sondag 9 Mei 2021

 

Psalm 103:10-11. “Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot soos die afstand tussen die hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat Hom dien.”

Dit is baie moeilik om van ons skuld en sonde ontslae te raak. Net soos ’n mens ’n klomp probleme of skuldgevoelens in jouself uitsorteer, verskyn daar weer nuwe skuldgevoelens in hulle plek wat jou dikwels met ’n skuldige gewete laat.  Dit is dan ’n groot troos dat God ons nie volgens ons sondes vergeld nie, maar dat sy liefde die maatstaf is waarmee Hy ons beoordeel.  Vanoggend se teks praat met ons oor die lang reis van geestelike groei.  God se genade word nie goedkoop wanneer jy op die punt kom om te aanvaar dat daar altyd skerp kante aan jou menswees sal wees nie.  Ons skuld saam met God se vergifnis, vorm ons menswees.  Dit is beslis nie ’n maklike en pynlose ervaring nie.  Moet daarom nie moed verloor oor jou en ander mense se skuld en sonde nie. Gun jouself en ander die ruimte om te mag groei deur foute te begaan. Bely dit wat swaar op jou hart lê en aanvaar God se vergifnis inruil. Dit is immers waaroor hierdie mooi Psalm sing.

Gebed

Here, die foute wat ons maak oorweldig ons. Ek bly voortdurend bewus van my en mense om my se tekortkominge. Here, wees ons asseblief genadig. Dankie dat U met geduld hierdie lewenspad saam met my stap en my kom transformeer met elke fout wat ek kom maak. Dankie dat U my menswees oor die jare wat verby is kom vorm het.

Amen.

 

 

Gedagte vir die dag | Saterdag 8 Mei 2021

Efesiërs 2:8-9.  “Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.”

’n Mens is gewoonlik baie trots wanneer jyself, of iemand wat jy goed ken ’n prestasie behaal. Ons lewens bestaan uit fases waarin die een prestasie jou toegang tot ’n volgende fase bied. So klim ons die leer van sukses en voeg daarmee ook betekenis aan ons lewens.  Indien jy nie aan die vereistes van elke fase van die lewe voldoen nie raak jy dus stelselmatig al hoe meer agter.  Alhoewel hierdie beginsel streng in ons lewensreis toegepas word is daar ’n ander beginsel wat rakende ons geloofsreis geld. Jy is inderdaad uit genade gered deur geloof. Die goeie nuus van die Evangelie is dat God ons nie volgens ons prestasie beoordeel nie. Sy genade, wat aan die lewe betekenis gee, geld ongeag die vereistes wat ons aan mense stel. Hoe help dit jou vandag om anders na kinders, kleinkinders, vriende en familie te kyk wat iewers in ’n bepaalde lewensfase in die lewe vasgeval het?  Hoe help dit jou om self betekenis te vind binne die lewensfase waarin jy jouself bevind?

Gebed

Here, help my vandag om in u genade vreugde te vind en nie vasgevang te raak in die streng en ongenaakbare vereistes wat die lewe dikwels aan ons stel nie. Help my om mense om my te ondersteun wat om een of ander rede sukkel om ’n sinvolle bestaan te voer. Help my om hulle genadig te wees eerder as om hulle aan te jaag tot beter prestasies. Begin daarom eers by my, Here. Help my om eerstens in my eie lewe rus te vind in u genade.

Gedagte vir die dag | Vrydag 7 Mei 2021

Psalm 119:35-37. “Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat die my na aan my hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van ’n nuttelose lewe, laat my leef op die weg wat U my aanwys.”

Hoe gaan jy die dag wat voorlê aanpak? Daar is waarskynlik ’n klomp dinge wat jy beplan om te doen en tussen dit alles deur sal onbeplande sake ook jou aandag deur die loop van die dag verg. Of dit vandag ’n goeie,of slegte dag gaan wees sal bepaal word deur hoe suksesvol ’n mens al die take afgehandel kry. Psalm 119 bied vandag ’n ander perspektief. Here, gee my vandag ’n fyn aanvoeling hoe om die take wat op my wag aan te pak sodat ek ook vreugde in die dag sal vind.

Gebed

Here, die dag wat op my wag lê dikwels soos ’n berg voor my omdat ek dit net as ’n klomp take wat afgehandel moet word, beoordeel. En wanneer ek in die sloergang van take vasval sien ek nie die waarde wat die dag vir my kan inhou nie. Help my daarom vandag om vreugde in die dag wat op my wag, te vind. Weerhou my van ’n nuttelose lewe en Here gee my ’n diep waardering en insig in wat en hoe ek die dag moet aanpak.

Amen.

 

 

 

 

 

Gedagte vir die dag | Donderdag 6 Mei 2021

Spreuke 31:8-9.”Praat jy vir die wat self nie hulle sê mag sê nie, kom op vir die reg van die wat ten gronde gaan; praat, en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.”

Die vraag in hierdie teks tref ons vandag direk omdat die realiteit binne die teks daagliks voor ons afspeel. ‘n Mens is bang dat wanneer jy vir iemand anders voorspraak maak dat jy jouself moontlik kan kan benadeel. Dit is dan ook waarskynlik die rede vir baie mense se stilswye oor die onregte wat daagliks voor hulle afspeel.  Dan kier ons om te sê: “Dit is nie my besigheid nie en dit raak nie my lewe nie.”

Die kwessie is dus nie dat ons nie die onreg om ons sien nie, maar dat ons eerder kies om weg te kyk en voor te gee dat ons dit nie sien nie. Dink aan die onreg wat wel om jou afspeel en waaroor jy wel ‘n sê het. Sien die bekende gesigte van mense wat daardeur geraak word. as op om nie impulsief en oorhaastig te reageer nie. Neem jou tyd en vra die Here vir die wysheid om die situasie wat vir jou wag te hanteer.

Gebed

Here, daar is soveel onreg waaroor ons elke dag kla en waarin ons die regering, leiers of ander aankla. Tog, speel hierdie onreg elke dag voor ons af. Help my Here om nie vandag daarby verby te kyk nie. Bewaar my van impulsiewe en beskuldigende reaksies en gee my die wysheid om die situasie waarby ek betrokke is,  reg te hanteer.

Amen.

 

Gedagte vir die dag | Woensdag 5 Mei 2021

Psalm 139:1-2. “Here, U sien dwarsdeur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voor hulle by my opkom.”

Soveel gedagtes en emosies spoel deur die loop van ’n gewone dag deur ons. Ons is nie eers altyd bewus daarvan nie. Daar is dinge wat ons irriteer, pla en  bekommerd maak en wat snags in ons drome opduik en ons sleg laat slaap.  Wat ’n wonderlike gedagte dat die Here deur ons sien en dat ons as te ware deur Sy oë anders na onsself kan kyk.

Albert Einstein het op ’n dag gesê: “You can’t solve a problem with the same mind that created it”.  Dit is juis die uitdaging wat ons vandag moet aanspreek. Ons kan dikwels nie  ons gedrag verander kry nie omdat ons nie nuut daarna, of na onsself en die situarie kyk nie.

Wat is die kwessies wat jy in hierdie dag in jou gedagtes probeer uitsorteer? Laat die Here toe om deur sy oë en vanuit sy gedagtes na jou omstandighede te kyk. Hoe maak dit die dag wat op jou wag anders? Wat lê die Here op jou hart om daaraan te doen?

Gebed

Here, dankie dat ek in hierdie oomblik vrede en rus kan vind in die wete dat U deur my sien. Dankie dat U sag kyk na my sondes, oortredinge en donker gedagtes wat ek in die geheim bewaar. Help my om nuut na die dinge wat bedags en snags in my spook te kyk sodat ek ook nuut na ander mense kan kyk. Gee my ook vandag ’n nuwe perspektief oor hoe ek dit self anders kan maak.

Amen.

1 2 24