GEDAGTE VIR DIE DAG

Gedagte vir die dag | Dinsdag 21 September 2021

 

Matteus 18:21-22.  Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer? Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.

Hoe groot is ons kapasiteit om mense se foute wat ons lewens beïnvloed, te hanteer.  Ons spreek dikwels die volgende woorde: “Genoeg is genoeg” en “ek het jou al te veel kanse gegee”.  Ons sal dit miskien duld om iemand drie kanse te gee, maar sewe is hopeloos te veel.  Wat dan nog van sewentig maal sewe keer? Wat staan in ons pad om ander te vergewe? Hoe is dit dan dat ons dankbaar is dat God bereid is om ons sewentig maal sewe keer te vergewe, maar dat ons nie dieselfde voordeel tot beskikking van ander wil stel nie.

Is dit ons ego, trots, of hardkoppigheid?  Laat jouself toe om vir ’n oomblik verby die woede vir mense wat jou tenagekom het, te kyk. Wat is dit wat veroorsaak dat jy hierdie gedagte of wrok aanhou koester? Die ontnugtering is dat terwyl die ander persoon die skuldige is, is jy die een wat gevange gehou word.  Laat die Here jou help om vandag vry te kom.  Neem die besluit om ander te vergewe en deel hierdie vergifnis met hulle.  Ervaar daarin hoe jou dag met die wonder van God gevul word.

Gebed

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Gedagte vir die dag | Maandag 20 September 2021

Hebreërs 2:18.  Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Vanoggend se teks is so duidelik en eenvoudig. God het kom mens word. Hy regeer nie net van bo af oor alles nie, maar het soos ons, mens kom word – om soos ons te kan huil, om soos ons verlate te kan voel, om soos ons seer te kan kry en versoek te word. Ons beleef God in die wonder van die skepping waarin Hy sy krag openbaar, maar ook in die besonder in die gebrokenheid van ons menswees.

Sukkel jy met gewoontes en gedagtes waarvan jy nie ontslae kan raak nie? Dit is vandag waarskynlik vir ons almal ’n groot verleentheid om te erken dat dit deel is van ons menswees. Tog wil die Here ons laat verstaan dat Hy ons wel kan help en het hy die geduld het om saam met ons die pad te stap sodat ons kan verander.  Wanneer hierdie gedagtes dus keer op keer by jou opkom, laat vandag se teks jou die moed gee om versoekings te weerstaan.

 

Gebed

Here, ek probeer hard om nie in my geloofswandel te struikel nie, maar U ken die versoekings wat ek vandag beleef.  Soms lyk die versoeking te sterk vir my.  Die begeertes lyk te kragtig om te weerstaan. Here, help my, ek kan nie alleen wandel nie.  Ek het u leiding vandag nodig. Vul my met die krag van u Heilige Gees om te kan verander.  Dankie vir u geduld en begrip vir hoe moeilik dit vir my is.

Amen

Gedagte vir die dag | Sondag 19 September 2021

Jesaja 55:6.  Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is.

Toe Jesaja hierdie woorde gespreek het, het hy dit in die konteks gedoen van God wat Homself op soveel praktiese wyses aan Israel openbaar het, en hoe die volk dit nie aangegryp het nie. Die gedeelte begin met die woorde: “Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet”. Kan ’n mens so hardkoppig wees dat jy nie op so ’n uitnodiging reageer nie?  Die antwoord is, ja!  In dié gedeelte waarsku die Here dat sy gedagtes nie soos ons gedagtes en optrede is nie.  Dit is nie vir ons maklik om van ons gevestigde weë en maniere afstand te doen nie. Net soos Job sal ons partykeer eerder sterf as om te moet verander.

Vandag se teks bring ons voor die uitdaging dat die Here ons na mense, plekke, denkwyses en perspektiewe toe lei wat ons nie self sou uitkies het nie.  Voor watter geleenthede bring die Here jou vandag?  Vra daarin na die Here se wil.  Laat toe dat God dan jou gevestigde denke en perspektiewe aanspreek.  Beleef dat die Here jou verras deur jou iets nuut en mooi te wys.

Gebed

Doen slegs u wil Heer, u wil met my. U, Pottebakker met my die klei.  Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U bly wag ek nederig en stil. Amen.

 

 

Gedagte vir die dag | Saterdag 18 September 2021

1 Johannes 4:16.  En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.

Hoe ken ons God se liefde? Hoe sou jy dit vandag beskryf? Alhoewel ons elkeen ander woorde sal gebruik kom dit altyd op God se genade neer.  Deur die dinge wat in die lewe met ons gebeur ervaar ons dat die Heilige Gees na ons toe deurbreek om ons te leer, te troos en te waarsku.  Alhoewel ons God nie met ons oë kan sien nie kry Hy gestalte deur hierdie ervaringe wat altyd ook verband hou met mense om ons.  Dis as’t ware asof God dus sigbaar raak in jou naaste.  Waar daar deernis is en liefde … daar is God die Heer.  So het gelowiges deur die eeue heen bely.

Mag die Here vandag sigbaar word deur die behoefte wat Hy in jou hart lê om vir mense om jou te sorg en om te gee net soos ander vandag na jou toe uitreik.

Gebed

Here ons oë laat ons so dikwels in die steek.  Terwyl ons daagliks omring word deur u liefde en genade, gaan by ons verby omdat ons in ons moedeloosheid en frustrasies vas kyk. Dankie vir u goedheid wat ons elke dag konstant omring deur mense wat vir ons goed is en aan ons genade bewys. Gee my ook vandag die moed om ten spyte van die harde werklikhede om my met die eenvoud en krag van hierdie liefde en genade teenoor ander te leef.

AMEN.

 

 

Gedagte vir die dag | Vrydag 17 September 2021

1 Johannes  3:20.  As ons gewete ons veroordeel – God is groter as ons gewete, en Hy weet alles.

Het jou gewete jou al gepla? Dit gebeur gereeld en as dit nie die geval is nie is daar rede om bekommerd te wees. Die Heilige Gees  maak ’n mens juis deur middel van jou gewete sensitief om aan die dinge aandag te gee wat ’n mens andersins sou ignoreer het. Dit help ons om reg te maak en heel te maak waar ons en ander fouteer het. Dit bring ons in aksie en stel ons in staat om verandering teweeg te bring. Dit bring in jou die rus van God se vergifnis wat jou vryspreek.

Maar ’n mens se gewete het ook die vermoë om jou voortdurend aan te kla, te veroordeel en stelselmatig jou en ander se menswees af te breek. Dit kan jou passief maak en die bergplek raak van allerhande negatiewe emosies.  Ons is nie perfekte mense nie. Paulus sê in Romeine 3:23, dat ons almal gesondig het en dan ver van God is, maar dat ons sonder dat ons dit verdien en slegs op grond van God se genade, vrygespreek word. God is groter as jou sonde en skuld, maar ook as jou gewete wat jou aankla. Dit is soms maklik om jou sonde en skuld te bely, maar veel moeiliker om te aanvaar dat God jou vergewe. Weet verseker – God is groter as jou gewete en Hy weet wat in jou hart leef.

Gebed

Here, dankie vir die wete dat U Gees my gewete deurgrond.  Daar is so baie dinge wat in hierdie oggend deur my gedagtes spoel en my aankla.  Dit maak my my bang.  Omvou vandag die gedagtes wat in my leef en bring vrede en rus in my gemoed.  Dankie vir U vergifnis in hierdie oggend.  Dit inspireer my om vandag anders te leef en ander te vergewe. Amen.

Gedagte vir die dag | Donderdag 16 September 2021

Jeremia 23:23-24.  Ek is nie net ‘n God wat naby is nie, sê die Here. Ek is ‘n God wat ook ver weg is. Niemand kan in ‘n geheime plek wegkruip sonder dat Ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op aarde, sê die Here.

In hierdie gedeelte rig Jeremia sy boodskap aan die profete, priesters en koning. God wou mense in leierskap posisies goed laat verstaan dat Hy nie net met hulle belange bemoei is nie, maar dat Hy ook elders, ver verwyder van hulle realiteit, maar met dieselfde sorg met ander mense besig is.

Ons bely gereeld in die kerk: “Ek glo in God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde”. Dit gebeur so maklik dat ons binne die grense van ons eie taal, kultuur, wêreldbeeld en verwagtinge perspektief verloor en God tot baie klein ruimtes beperk. Hoe raak en verander vandag se teks die wêreld waarin jy jouself bevind? Met watter perspektief kyk jy na gebeure op internasionale front? Hoe troos en inspireer hierdie perspektief jou? Mag pessimisme, vrees en onsekerheid nie in hierdie dag jou lewe oorheers nie. Mag jy te midde van onseker wêreldgebeure steeds van hierdie dag iets betekenisvol maak.

Gedagte vir die dag | Woensdag 15 September 2021

Genesis 1:3.  Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was Lig.

Dit is baie interessant dat God in Genesis eers die lig geskep het en daarna die dag en die nag. Die skrywer van die skeppingsverhaal dink dus nie noodwending aan die fisiese konsep van lig en donkerte nie, maar wou eerder uitdrukking daaraan gee dat God die skepper is wat alles in die lewe totstand gebring het.  Ons gebruik so dikwels die uitdrukking “dis nag” om aan te dui dat ’n mens jouself op ’n sinnelose plek bevind waar jy van die lewe gestroop voel. Die lewe kan in helder daglig vir jou donker of nag word.  Hoor wat sê Psalm 23 hieroor.  “Al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig”.

Ons almal ken plekke van moedeloosheid waar jy gestroop van die lewe voel.  Of jy bevind jouself dalk in die teenwoordigheid van iemand wat so voel.  ’n Mens besef ook dat daar nie vinnige en maklike antwoorde is wat die lewe eensklaps kan verander nie. Tog stel geloof ons in staat om in “donker dieptes” te kan lewe. Terwyl dit om ons nag is, glo ons dat die Here ons voortdurend daardeur lei. Dit is juis hiermee waardeur die Here ons kom verras en verander.

 

Gedagte vir die dag | Dinsdg 14 September 2021

Gedagte vir die dag | Maandag 13 September 2021

Gedagte vir die dag | Sondag 12 September 2021

1 2 37