GEDAGTE VIR DIE DAG

Dagstuk | Vrydag 8 Desember 2023

 

Vandag is Vrydag 8 Desember en hierdie week is ons tema: Adventskrans, waar ons nadink oor die nuwe kerklike seisoen waarbinne ons beweeg. Die Adventskrans is ‘n gebruik wat in die 16de eeu by Lutherane sowel as Katolieke in Duitsland begin het. Daarmee word Advent ingelei, die seisoen waarin Christene hulleself geestelik voorberei om die koms van Jesus Christus met Kersfees te vier.

Ons het met ons Kerssangdiens die mooiste Adventskrans gemaak wat vir die volgende paar weke tot Kersdag in die liturgiese ruimte teen die muur gaan hang. Die Adventskrans is ‘n sirkelvormige krans met immergroen takke en blare wat die ewigheid voorstel. Gewoonlik as die krans plat lê word daar vier of vyf kerse gerangskik. Vier Sondae voor Kersfees begin die seisoen van Advent en word elke week een kers op die krans aangesteek. Elke kers verteenwoordig ‘n aspek van die geestelike voorbereiding op die koms van Christus.

Vandag reflekteer ons oor ons 5de kers – CHRISTUSKERS (KERSFEES-LIG)

Die wit kers in die middel is die “Christuskers” en verteenwoordig die lig wat Christus gebring het. Die kleur is wit om Jesus se sondeloosheid en heiligheid uit te beeld en dat Hy ons witter as sneeu was soos ons lees in Jesaja 1:18. In Duitsland word hierdie kers Oukersaand aangesteek. Oukersaand word daarom ook “Heiligabend” genoem.

‘n Vers wat die boodskap van hierdie Christuskers raakvat is in Johannes 1:4-5 waar Hy Jesus se geboorte só aankondig:

“In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.”

Gebed: Here, U het ons geroep om die lig van die wêreld te wees. Mag ons in hierdie tyd van voorbereiding ons lig laat skyn deur goeie werke en deur u liefde aan ander te toon. Help ons om die duisternis te verdryf en die weg na Christus te verlig. Amen.

 

Dagstuk | Donderdag 7 Desember 2023

Vandag is Donderdag 7 Desember en hierdie week is ons tema: Adventskrans, waar ons nadink oor die nuwe kerklike seisoen waarbinne ons beweeg. Die Adventskrans is ‘n gebruik wat in die 16de eeu by Lutherane sowel as Katolieke in Duitsland begin het. Daarmee word Advent ingelei, die seisoen waarin Christene hulleself geestelik voorberei om die koms van Jesus Christus met Kersfees te vier.

Ons het met ons Kerssangdiens die mooiste Adventskrans gemaak wat vir die volgende paar weke tot Kersdag in die liturgiese ruimte teen die muur gaan hang. Die Adventskrans is ‘n sirkelvormige krans met immergroen takke en blare wat die ewigheid voorstel. Gewoonlik as die krans plat lê word daar vier of vyf kerse gerangskik. Vier Sondae voor Kersfees begin die seisoen van Advent en word elke week een kers op die krans aangesteek. Elke kers verteenwoordig ‘n aspek van die geestelike voorbereiding op die koms van Christus.

Vandag reflekteer ons oor ons 4de kers – GELOOF OF LIEFDE

Die vierde kers, ook pers of blou, verteenwoordig geloof of liefde. Dit word die “Betlehemkers” genoem as ‘n herinnering aan Maria en Josef se reis na Bethlehem. Dit word soms ook die “Bybel Kers” genoem na aanleiding van die geloof en vertroue wat die Bybelverhale in ons skep.

‘n Vers wat die boodskap van hierdie Sondag raakvat is in Paulus se eerste brief aan Timoteus in 1 Tim 1:14:

“En die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is.”

Gebed: Vader, U het u Seun gestuur uit liefde vir die wêreld. Laat ons hierdie tyd van voorbereiding gebruik om die diepte van u liefde vir ons te besef. Leer ons om lief te hê soos U liefgehad het, en laat ons harte oorvloei met liefde vir ons naaste. Amen.

 

 

 

Dagstuk | Woensdag 6 Desember 2023

Vandag is Woensdag 6 Desember en hierdie week is ons tema: Adventskrans, waar ons nadink oor die nuwe kerklike seisoen waarbinne ons beweeg. Die Adventskrans is ‘n gebruik wat in die 16de eeu by Lutherane sowel as Katolieke in Duitsland begin het. Daarmee word Advent ingelei, die seisoen waarin Christene hulleself geestelik voorberei om die koms van Jesus Christus met Kersfees te vier.

Ons het met ons Kerssangdiens die mooiste Adventskrans gemaak wat vir die volgende paar weke tot Kersdag in die liturgiese ruimte teen die muur gaan hang. Die Adventskrans is ‘n sirkelvormige krans met immergroen takke en blare wat die ewigheid voorstel. Gewoonlik as die krans plat lê word daar vier of vyf kerse gerangskik. Vier Sondae voor Kersfees begin die seisoen van Advent en word elke week een kers op die krans aangesteek. Elke kers verteenwoordig ‘n aspek van die geestelike voorbereiding op die koms van Christus.

Vandag reflekteer ons oor ons 3de kers – VREUGDE

Die derde kers is pienk en simboliseer vreugde. Dit word die “Skaapwagters Kers” genoem en is pienk omdat dit die liturgiese kleur vir vreugde is. Dit herinner ons aan die vreugde wat die herders op die velde ervaar het.

‘n Vers wat die boodskap van hierdie vreugde-kers raakvat is in Lukas 1:44 met Johannes die Doper se reaksie op Jesus:

“Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring.”

Gebed: Here, ons loof en prys U vir die groot blydskap wat die herders ervaar het toe hulle die Verlosser sien. Mag ons harte ook oorstroom word met blydskap as ons die betekenis van u koms vier. Help ons om die vreugde van Christus met ander te deel en ‘n lig vir die wêreld te wees.

Amen.

Dagstuk | Dinsdag 5 Desember 2023

Vandag is Dinsdag 5 Desember en hierdie week is ons tema: Adventskrans, waar ons nadink oor die nuwe kerklike seisoen waarbinne ons beweeg. Die Adventskrans is ’n gebruik wat in die 16de eeu by Lutherane sowel as Katolieke in Duitsland begin het. Daarmee word Advent ingelei, die seisoen waarin Christene hulleself geestelik voorberei om die koms van Jesus Christus met Kersfees te vier.

Ons het met ons Kerssangdiens die mooiste Adventskrans gemaak wat vir die volgende paar weke tot Kersdag in die liturgiese ruimte teen die muur gaan hang. Die Adventskrans is ‘n sirkelvormige krans met immergroen takke en blare wat die ewigheid voorstel. Gewoonlik as die krans plat lê word daar vier of vyf kerse gerangskik. Vier Sondae voor Kersfees begin die seisoen van Advent en word elke week een kers op die krans aangesteek. Elke kers verteenwoordig ‘n aspek van die geestelike voorbereiding op die koms van Christus.

Vandag reflekteer ons oor ons 2de kers – VREDE

Die tweede kers, weer pers of blou, is die kers van vrede. Dit word die “Engele Kers” genoem na aanleiding van die engeleskaar wat gesing het van die vrede wat Christus se geboorte op aarde gebring het.

‘n Vers wat die boodskap van hierdie vrede-kers raakvat is in Lukas 2:13-14 waar hy juis die engele se loflied weergee:

“En skielik was daar saam met die engel ’n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ’n welbehae!”

Gebed: Vader, ons is dankbaar vir die vredevolle boodskap van die engele oor die geboorte van u Seun, Jesus Christus. Mag ons die vrede van Christus ervaar te midde van die gejaagdheid van hierdie seisoen. Help ons om vrede te bring waar daar konflik is, en laat ons harte gerus wees in u teenwoordigheid. Amen.

Dagstuk | Maandag 4 Desember 2023

Vandag is Maandag 4 Desember en hierdie week is ons tema: Adventskrans, waar ons nadink oor die nuwe kerklike seisoen waarbinne ons beweeg. Die Adventskrans is ’n gebruik wat in die 16de eeu by Lutherane sowel as Katolieke in Duitsland begin het. Daarmee word Advent ingelei, die seisoen waarin Christene hulleself geestelik voorberei om die koms van Jesus Christus met Kersfees te vier.

Ons het met ons Kerssangdiens die mooiste Adventskrans gemaak wat vir die volgende paar weke tot Kersdag in die liturgiese ruimte teen die muur gaan hang. Die Adventskrans is ’n sirkelvormige krans met immergroen takke en blare wat die ewigheid voorstel. Gewoonlik as die krans plat lê word daar vier of vyf kerse gerangskik. Vier Sondae voor Kersfees begin die seisoen van Advent en word elke week een kers op die krans aangesteek. Elke kers verteenwoordig ’n aspek van die geestelike voorbereiding op die koms van Christus.

Vandag reflekteer ons oor ons 1STE kers – HOOP

Die eerste kers, wat pers of blou is, simboliseer hoop. Dit word soms die “Profete Kers” genoem ter herinnering aan die profete, veral Jesaja, wat die geboorte van Christus voorspel het. Dit verteenwoordig die hoop wat gevoel word in afwagting van die komende Messias.

’n Vers wat die boodskap van hierdie Sondag raakvat is in Paulus se brief aan die Romeine 15:12-13:

“En Jesaja sê ook: Die wortel van Ísai sal daar wees, en Hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op Hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!”

Gebed: Here, ons dank U vir die lig van hoop wat in Jesus kom. Mag ons harte vol vreugde wees terwyl ons u belofte van verlossing vier. Help ons om hierdie tyd van voorbereiding te gebruik om na U uit te sien met verwagting en hoop. Amen.

Dagstuk | Saterdag 2 Desember 2023

Teksgedeelte: Psalm 93

U is van altyd af daar

1Die Here is Koning,

Hy beklee Hom met majesteit.

Die Here beklee Hom, Hy omgord Hom met krag.

Die wêreld staan vas, dit wankel nie,

2en vas staan u troon van ouds af:

U is van altyd af daar.

3Riviere het gedruis, Here,

riviere het gedruis,

riviere het gedreun,

4maar hoog bo die geraas van baie waters,

hoog bo die golwe van die see,

troon die Here in sy koninklike mag.

5U verordeninge staan baie vas.

Heiligheid versier u huis, Here,

tot in lengte van dae.

 

Dagstuk | Vrydag 1 Desember 2023

Baie van ons het soms die ervaring dat die lewe oorweldigend kan wees, veral in hierdie laaste paar weke van die jaar. Daar is soveel goed wat ons tyd en energie steel en wat ons tot laat in die aand wakker hou. Van ons voel uitgebrand en ander vind dit moeilik om balans te vind tussen deur verantwoordelikhede en verwagtinge. Baie van ons se diep behoefte is om dit wat swaar op ons rus, af te skud, en dalk vir die eerste keer in ’n lang tyd, asem te haal en te rus in die Here se teenwoordigheid. Miskien wil jy vandag ’n paar oomblikke van stilte neem en dit wat swaar op jou druk, na die Here bring. Ontvang dan die seën, dat die Here vir jou rus wil gee. Rus wat niks van jou vra nie en sag op jou lê.

Ek lees graag vir jou ‘n gebed van Henri Nouwen

O Lord, Life passes by swiftly. Events that a few years ago kept me totally preoccupied have now become vague memories; conflicts that a few months ago seemed so crucial in my life now seem futile and hardly worth the energy; inner turmoil that robbed me of my sleep only a few weeks ago has now become a strange emotion of the past; books that filled me with amazement a few days ago now do not seem as important; thoughts that kept my mind captive only a few hours ago have now lost their power and have been replaced by others. . . . Why am I continuously trapped in this sense of urgency and emergency? Why do I not see that you are eternal, that your kingdom lasts forever, and that for you a thousand years are like one day? O Lord, let me enter into your presence and there taste the eternal, timeless, everlasting love with which you invite me to let go of my timebound anxieties, fears, preoccupations, and worries.Lord, teach me your ways and give me the courage to follow them.

Dagstuk | Donderdag 30 November 2023

 

Teksvers Efesiers 1:18. “Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, 19en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het”

Hoop is vir baie van ons, veral na hierdie jaar ’n moeilike woord. Maar die interresante ding van hoop is dat dit ons nooit los nie. Hoop is hardkoppig en lê altyd maar onder die oppervlak. As Paulus praat van hoop, praat hy nie van ’n flietende gevoel nie, hy praat nie van hoop vir eendag nie, maar hoop vir vandag en nou. Hoop nooi ons uit om ’n mooier toekoms te verbeel maar terselfde tyd vandag te leef en vandag teenwoordig te wees. Daarom vra hoop van ons om onself oop te stel vir dit wat nog nie is nie, vir dit wat ons nog nie kan sien nie. Ek lees graag ’n seëngebed van Jan Richardson

Blessing of Hope

So may we know
the hope
that is not just
for someday
but for this day—
here, now,
in this moment
that opens to us:

hope not made
of wishes
but of substance,

hope made of sinew
and muscle
and bone,

hope that has breath
and a beating heart,

hope that will not
keep quiet
and be polite,

hope that knows
how to holler
when it is called for,

hope that knows
how to sing
when there seems
little cause,

hope that raises us
from the dead—

not someday
but this day,
every day,
again and
again and
again.

 

Dagstuk | Woensdag 29 November 2023

Ek lees graag vandag vir ons ‘n oorvertaalde gebed voor wat geskryf is deur Rachel Held Evens. Mag die woorde vir jou uitnooi om in hierdie komende seisoen tuis te kom in God se teenwoordigheid. Mag die woorde ons herinner dat by God is dit veilig, en by God kan ons veilig voel.

Ons kom soos ons is – sonder om weg te kruip, sonder om toneel te speel, sonder om bang te wees.

Ons kom met ons materialisme, ons trots, ons kleinlike griewe teen ons bure, ons skynheilige minagting vir die veroordelende mense in die kerk langsaan.

Ons kom met ons angs oor die dood,

Ons desperaatheid om liefgehê te word,

Ons stormagtige verhoudings, ons knaende twyfel,

Ons beheptheid met status en selfbeeld.

Ons kom met ons verslawings aan middels, aan werk, aan besittings, aan beheer, aan kos.

Ons kom met ons verskille oor politiek, oor geloof en oor ons omgewing.

Ons kom op soek na heiligdom en rus,

’n veilige plek om ons maskers af te gooi en uit te asem.

Ons kom om ons vuil wasgoed lug te gee voor God en almal anders, want as ons dit saam doen, hoef ons die langer bang te wees nie.

Dagstuk | Dinsdag 28 November 2023

In die aanloop tot Advent wat volgende week begin nooi ek jou uit om verder te reflekteer oor die teksgedeelte wat ons gister gelees het.

Teks gedeelte Johannes 1:1. “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.”

Die Christelike geloof is vol misterie. Misterie beteken nie bloot iets geheimsinnigs nie, dit het ook te make met spraakloosheid. Die groot oomblikke in ons geloofsjaar –  die krip, kruis, graf, hemelvaart en uitstorting van die Gees – is vol misterie omdat dit met onverklaarbaarheid te make het; die onverklaarbaarheid van God se besig wees met die mens; die God van die heelal se tuiskoms in die vlees.

Die skrywer Lisel Joubert herinner ons dat misterie beteken ons hoef nie alles te kan verklaar om te glo nie. Ek dink ook nie die debatte help ons noodwendig nie aangesien dit impliseer dat daar ’n wenner en verloorder moet wees. Hoe praat ’n mens oor eenmalige gebeure en hoe vertaal ’n mens wat God doen?

Miskien deur te begin verstaan en te verwoord kan ons ook bid vir insig. Ons behou die wete dat die misterie altyd groter is en daarom hoef ons nie ons verstaan in klip te giet nie. John de Gruchy dink ek se dit goed as hy verduidelik: “To lose respect for mystery is to lose respect for life, for the creation, for the other, for God”.

Mag ons in die oploop tot advent berusting vind in die misterie van die seisoen

Amen

1 2 112