Blokdiens vir kleuters en ouers

Ons nooi alle kleuters en hulle ouers na ’n spesiale erediens op Sondag 26 Januarie om 09:00 in die jeuglokaal.  Kontak gerus ons kinderwerker, Brenda Visser by [email protected] met enige navrae.