Uitreike

Uitreike

Stellenberg reik jaarliks uit na minderbevoorregte gemeenskappe oor die hele Suid Afrika. Tieners, jong volwassenes en volwasssenes neem aan die uitreike deel. Uitreike vind gewoonlik in die Aprilskoolvakansie asook die Junie/Julieskoolvakansie plaas en plekke soos: Calitzdorp, Beaufort Wes, Leeu-Gamka, Zoar, Vosburg, Koue Bokkeveld, Transkei en Mahvusa word besoek.

Ons beoog om in 2021 net na Leeu-Gamka en Calitzdorp uit te reik. Navrae oor uitreike kan aan die kerkkantoor gerig word by 021 976 4519.