’n Familienetwerk vir ouers en kinders

Dit het onder ons aandag gekom dat ouers wat werk (dikwels deesdae vanaf hulle eie huise) hulp/ondersteuning benodig om  hul kinders te versorg, of met die voltooiing van skoolwerk by te staan.

  • Ek benodig hulp met my kinders

Benodig jy die hulp van ’n algemene versorger of oppasser vir jou kind, of iemand wat leerondersteuning (tutoring) kan aanbied, of iemand wat met die rond ry van jou kinders behulpsaam kan wees?  Kontak Lindy van Wyk de Vries by [email protected]  om kontak te maak met diensverskaffers wat op ons famlienetwerk geregistreer is. Die dienste word teen vergoeding aangebied.  Dit is ook elke ouer se eie verantwoordelikheid om kandidate te evalueer en self te bepaal of die aansoeker oor die nodige vaardighede beskik en aan die gesin se behoeftes voldoen.  Ouers onderhandel self met die diensverskaffer oor vergoeding.

  • Ek kan hulp teen vergoeding aanbied

Indien  jy teen vergoeding kinders met leerondersteuning (tutoring) kan bystaan, of behulpsaam kan wees met die algemene versorging, of rondry van kinders registreer dan op ons netwerk om met ouers wat van sulke dienste gebruik wil maak, in verbinding te tree.  Voltooi asseblief die registrasievorm en stuur die voltooide vorm na  [email protected]  Ons sal jou dan op ons Familienetwerk plaas en jou in verbinding bring met ouers wat van die dienste wat jy aanbied, gebruik wil maak.  Onderhandelinge rakende vergoeding word deur die diensverskaffer en die ouers self besleg.