Musiekbediening

Samesang en musiek is ’n belangrike komponent van eredienste en aanbiddingstyl in Stellenberg. Louis van Loggerenberg is ons algemene musiekleier. Lidmate wat hulle gawes in die bediening wil uitleef, kan gerus by enige van die volgende musiekgoepe aansluit:

Coram Deo

Die musiekgroep lei die gemeentesang tydens oggenddienste in die kerk. Louis van Loggerenberg is die musiekleier.  Indien jy enige instrument kan bespeel of bereid is om as voorsanger betrokke te raak,  kontak gerus vir Louis van Loggerenberg by 083 554 2282. Die groep oefen weekliks op ‘n Donderdagaand.

Familiediens musiekgroep

Die familiediens word tydens skoolkwartale om 09:30 in die kerk aangebied. Die leier van dié musiekgroep is Riëtte Breytenbach.  Indien jy ‘n instrument bespeel of bereid is om die voorsang waar te neem, kontak gerus vir Louis van Loggerenberg by 083 554 2282.

Relevant-diens | Plofstof

Plofstof behartig die lofprysing tydens die Relevantdiens elke Sondagaand om 18:00, tydens skoolkwartale.  Tieners wat wil deel raak van Plofstof kan na of voor die Relevantdiens met lede van Plofstof kontak maak.