Eredienswerkers

Ons benodig die hulp van vrywilligers wat tydens eredienste kollektegeld kan inneem en kerkgangers by die deur kan verwelkom en die bulletin uitdeel.  Indien jy bereid is om twee keer per kwartaal ‘n diensbeurt tydens ‘n erediens waar te neem, kontak asb. vir Odette by [email protected]