Vosburg Vrydag 2 Oktober 2020

Die  Vosburg Vrydag word op  Vrydag 2 Oktober vanaf 15:00 aangebied.  Klaarvoorbereide etes sal ten bate van die NG kerk Vosburg verkoop word.  Met die verskuiwing na  vlak 1 van inperking verslap sekere regulasies m.b.t. sosiale verkeer.  Daar sal dus wel geleentheid vir saamkuier in die markplein en die area buite die markplein wees.  Diegene wat verkies om hulle kos net af te haal, is welkom om dit by die markplein in ontvangs te neem.  Plaas asseblief jou bestelling vir etes voor of op 25 September om teleurstelling te voorkom.   Daar sal wel ’n beperkte hoeveelheid etes en produkte beskikbaar wees wat sonder vooraf bestellings te koop  aangebied word. Die volgende etes kan bestel word:

Roosterkoek met botter, konfyt en kaas  R18
Roosterkoek sonder konfyt en kaas        R12

Vetkoek met kerriemaalvleis  R20

Braaibord (2 tjops, wors, slaai) R70
Hamburger                               R25
Pannekoek                               R6
Poeding (jellie & vla)               R10
Poeding (gebak en ander)      R15

Hoe plaas ek ’n bestelling?

Skakel die kerkkantoor op weeksdae tussen 08:00 en 13:00, of stuur ’n e-pos na [email protected] OF [email protected].co.za met jou naam, van en telefoonnommer.  Meld asb. watter produkte asook die hoeveelhede wat jy graag wil bestel.  Alle bestellings moet voor 25 September geplaas word.

Pret vir die kinders

Vanaf 15:00 Vrydagmiddag sal daar vir die jongspan geleentheid wees om deel te neem aan speletjies.  Brenda Visser, kinderwerker, sal die speletjies aanbied en sy onderneem om alle Covid-19-veiligheidsmaatreëls na te kom, maar sy beloof dit sal steeds groot pret wees.

Helpers

Ons benodig helpers om die  Vosburg Vrydag aan te bied.  Lidmate van  Vosburg kan nie self die byeenkoms bywoon nie.  Ons is dus ten volle afhanklik van ons eie lidmate om behulpsaam te wees as braaiers en helpers.  Kontak asb. vir Karen Visagie by 082 827 9389 om jou hulp aan te bied.

Donasies aan NG kerk Vosburg of  Vosburg Vrydag

Donasies direk aan NG kerk Vosburg, of vir die aankoop van produkte vir die Vosburg Vrydag sodat onkoste so laag as moontlik gehou word, sal waardeer word.  Bydraes kan oorbetaal word na ABSA, tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005.  Gebruik Vosburg as verwysing.