Vakature Leraar

Die kerkraad is besig om die  vakante pos te vul.  Die pre-advies kommissie bestuur die proses en beoog om op die kerkraadsvergadering van 23 Mei 2018 ’n beroep uit te bring.  Lidmate het tot Maandag 23 April geleentheid om kandidate te nomineer.  Stuur nominasies met die besonderhede van die predikant (dit moet ’n gelegitimeerde predikant van die NGK of  VGK wees) aan die  Voorsitter pre-advies by stellenberg@stellenberg.co.za

Navrae kan ook aan bogenoemde adres of enige gemeenteleraar gerig word.