Vakature Jeugleraar

NG GEMEENTE STELLENBERG, DURBANVILLE

VAKATURE: JEUGPREDIKANT

Gemeenteprofiel

Stellenberg-gemeente is ’n makro-gemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad en bestaan uit 4106 belydende en 1345 dooplidmate.  Die gemeente se droom is: “Om uit te reik oor alle grense” wat deur die volgende waardes uitgeleef word: nader aan God, nader aan mekaar, maak ’n verskil in die wêreld en vernuwe voortdurend.  Die jeugbediening se visie is dat “elkeen Jesus sal ken en saam ’n verskil sal maak”.  Meer inligting is op aanvraag beskikbaar.

Pligte

Die jeugpredikant is oorhoofs verantwoordelik vir alle aktiwiteite vir die jeug, studente en jongwerkende lidmate.  Dit sluit onder meer kategese, jeugdienste, musiekbediening, kampe, jeuguitreike, jeugpastoraat, jeugprojekte en verwante pligte in.

Vereiste

  • Gelegitimeerde predikant vanuit die NG/VG-kerkfamilie.

Vergoeding

Salaris volgens die sinodaleskaal vir predikante.

Aansoeke

Die volgende dokumente moet per e-pos aan Fritz Brand, [email protected], gestuur word:

Sluitingsdatum

4 Januarie 2019

Diensaanvaarding

1 April 2019

Navrae

Fritz Brand, Bestuurder Administrasie, [email protected] of  021 976 4519 of  082 780 8685.