Uitreike 2018 – hier gaan ons

Al ons jeuguitreike die afgelope skoolvakansie was ‘n groot sukses.  Ons uitreikspanne het die volgende dorpe besoek:

Leeu-Gamka, Beaufort-Wes, Prins Albert, Calitzdorp, Mavusa en Bambisana.

Ds. Why Duvenhage is oorhoofs verantwoordelik vir alle uitreike van Stellenberg-gemeente en het kortliks met Stellenberger ’n paar gedagtes rondom die uitreike gedeel.

Wat is in die eerste instansie die doel met die uitreike?  Die hoofdoel met ons uitreike is en was nog altyd om God se naam te verheerlik.  Dít gebeur deurdat jongmense op ’n vars en nuwe manier die liefde van Jesus met gemeenskappe gaan deel.  Die ontwikkeling van plaaslike leiers in gemeenskappe is ook van groot belang en daarmee saam ook die vestiging van projekte soos byvoorbeeld voedingsprojekte en die YES-skool vir voorskoolse kinders in Prins Albert.

Is daar spesifieke take soos verf- of bouwerk wat afgehandel moet word?  Die belangrikste bouwerk wat tans afgehandel moet word, is in Bambisana waar die badkamerkompleks aandag nodig het.  Ons het ’n span met 10 jongmense wat daarheen gaan en hulle sal skouer aan die wiel moet sit.  In Mavusa word ’n boorgat gesink en ’n pypleiding moet gelê word.

Ons doen ook deurgaans op alle uitreike by inwoners navraag of daar mense is wat instandhoudingswerk aan hulle huise benodig.  Op die manier het ons al heelwat pensioenarisse en enkelouers se huise in Leeu-Gamka, Calitzdorp en Prins Albert aansienlik opgeknap.

Watter ander gemeentes neem saam met Stellenberg aan die uitreike deel?  ’n Verskeidenheid   NG gemeentes en ook VGK-gemeentes reik saam met ons uit.  Ons is baie opgewonde daaroor, want ons wil graag die uitreikvisie by soveel moontlik kerke en gemeentes vestig.  Die NG Kerk Onrusrivier, Durbanville, La Rochelle asook VGK Kraaifontein en Klipheuwel is gemeentes in dié omgewing wat saam met ons gaan uitreik.  Dan doen ons ook natuurlik baie moeite om goeie verhoudings met die onderskeie gemeentes op die dorpe waarheen ons uitreik, te vestig.  In die Koue Bokkeveld, Calitzdorp en Prins Albert is daar heelwat lidmate van die plaaslike VG Kerke wat saam met ons uitreik en deel van die uitreikspanne word.

As jy terugkyk oor al die jare – wat is volgens jou die grootste veranderinge wat deur uitreike tot stand gebring is en waar het ons die grootste vordering gemaak?  Verhoudings tussen mense het verander omdat ons beskouing oor mekaar verander het.  Die manier waarop ons na die mense van die plaaslike gemeenskappe kyk, het verander en terselfdertyd ook die wyse waarop hulle ons waargeneem het.  Verhoudings is mettertyd gevestig, wat beteken ons kan nou met vrymoedigheid met mekaar praat oor probleme, mekaar se hande sterk en mekaar ondersteun.

Die vestiging van plaaslike leiers in gemeenskappe, wat aangaan met die werk nadat ons spanne onttrek, bly vir my die hoogtepunt van uitreik.   Om Leeu-Gamka as ’n voorbeeld te noem – ons het uitstekende verhoudings met die plaaslike gemeenskap opgebou en daar is goeie leiers geïdentifiseer en opgelei. Van die leiers het al Kaap toe gekom om opleiding by Apostel Battery te ondergaan en vorm vanjaar deel van die uitreikspan.

Wat is jou droom vir uitreike vorentoe?  My droom is kort en kragtig:  Die opbou van mense en gemeenskappe.  Ek sou graag meer gelowiges by die droom betrokke wou kry en in elke gemeenskap ’n groot groep mense met hoop vestig – hoop vir hulle eie én vir hul kinders se toekoms.

Daar is drie areas wat vir my uitstaan in die opbouproses:

  • Vroeë kinderontwikkeling: Daarom is ons so opgewonde oor die YES-skool wat ons saam met Shiloh in Prins Albert bedryf, maar daar moet een op elke dorp wees.
  • Gesonde ontspanningsfasiliteite: Die jongmense op die plattelandse dorpe het weinig opbouende aktiwiteite om hulle mee besig te hou.  Ek sou graag wou sien dat daar gesonde ontspanningsgeleenthede vir hulle ontwikkel moet word.
  • Voedselsekerheid: Gesonde kos moet deurlopend vir mense beskikbaar wees. Grootmense en kinders is honger en dit is vir my onaanvaarbaar.

“Lidmate van Stellenberg moet asseblief voortdurend by die uitreike betrokke bly.   Ons is afhanklik van julle ondersteuning.  Indien dit vir jou moontlik is, gaan saam op ene en gaan beleef self die mense, die landskap en die gemeenskappe se eiesoortige kultuur – jy sal nie onverryk terugkeer nie.  Of maak ’n bydrae deur ’n kombers te borg (die Karoowinters is ysig), of ondersteun ’n uitreiker finansieel, want heelwat van ons uitreikers, veral van die VGK-gemeentes kan nie die inksrywingsgeld bekostig nie,” sê ds. Why Duvenhage.