Tonge klap om die Xhosaklanke

Die Xhosakursus aangebied deur Mariette Opperman, geniet bo verwagting baie belangstelling. Meer as vyftig geesdriftige leerders het vir die kursus ingeskryf.  Die reeks strek oor agt weke, een les per week.  Die klas is in twee groepe verdeel, sodat Mariette meer persoonlike aandag aan elke kursusganger kan verleen.  Mariette is ’n gewese onderwyseres wat sedert 1981 tot haar aftrede Xhosa vir hoërskool- en laerskoolleerders, asook kollegestudente aangebied het.

Mariette vertel dat sy jare gelede ’n sendeling gevra het hoe ’n mens die evangelie met ’n Xhosasprekende persoon moet deel.  Haar antwoord was dat jy die persoon in Xhosa moet groet en dan moet uitvra hoe dit met sy/haar hele familie, van die ma tot die oumagrootjie, gaan.  Haar woorde het my altyd bygebly en dit is wat ek graag vir die kursusgangers wil leer – net die basiese vaardighede om met iemand in sy/haar eie taal kontak te maak.

Een van die kursusgangers, Dirmü Gouws, sê dat sy nog altyd die behoefte gehad het om ’n Afrikataal te leer.  “Alhoewel ek Xhosa seker nooit vlot sal kan praat nie,sal dit nogal vir my lekker wees om ’n paar basiese sinne en begrippe te ken en te kan gebruik.  Die lesse wat Mariette aanbied, is vir my baie interessant.  Ons het al die verskillende klieks van die taal geoefen en ek kan die kursus werklik aanbeveel, indien dit dalk herhaal sou word.”

Marinette Kilpert, nog ’n kursusganger, se viervoetige kind het ook al ’n les of twee bygewoon.  Marinette sê sy vermoed Bakkies vorder beter met die aanleer van dié nuwe klanke as sy en sy is dankbaar dat hulle nie eksamen skryf nie – netnou stof ou Bakkies haar uit.