Toerusting

Stellenberg Bybelskool 2019: Die vier Evangelies

Die Evangelies (Matteus, Markus, Lukas en Johannes) is ons primêre bron van inligting oor Jesus.   Die vier Evangelies se vertellings verskil heelwat van mekaar en elkeen moet in eie reg gelees word.   Tydens die Bybelskool-kursus sal ons die Evangelies afsonderlik bestudeer en die spesifieke boodskap wat dit vir ons tyd inhou, ontdek. Ons sal van die direkte vertaling, waarvan die proef (Evangelies en Psalms) reeds verskyn het, gebruik maak.   Kursusgangers sal elkeen ’n kopie van die proefvertaling waaruit ons saam sal werk, ontvang.

Die ses-weke-kursus begin Maandag 4 Februarie.

Koste: R50 per persoon, betaalbaar by die kursus.

Datums:  4, 11, 18, 25 Februarie en 4 en 11 Maart

Besprekings:  Karin Barter, [email protected]/021 976 4519, of voltooi die onderstaande inskrywingsvorm.

[recaptcha]