Toerusting

Toerustingsessies vir 2017:

 

Terugvoersessie oor Global Leadership Summit, Willow Creek, Chicago

Braam Hanekom het onlangs die Global Leadership Summit by die Willow Creek gemeente in Chicago saam met ongeveer 7000 konferensiegangers bygewoon.   Wêreldbekende kerk- en sakeleiers o.a.  Andy Stanley, Sheryl Sandberg, CEO van Facebook en Laszlo Bock van Google het opgetree.     Op Maandag 18 Sept om 19:00 gee Braam ’n kort aanbieding in die Kleinsaal om die tweedag konferensie vir ons op te som.  Kom luister wat, volgens bg.  sprekers, die basiese vaardighede is wat leiers benodig om in komplekse tye ’n verskil te maak.   Toegang gratis, maar bespreek asb. jou plek by navrae@stellenberg.co.za / 021 976 4519 (Karin).

 

Xhosa lesse

Mariette Opperman bied vanaf 2 Augustus tot 20 September ’n Xhosa-kursus op Woensdagaande aan.  Kursusgangers sal kommunikasievaardighede in Xhosa aanleer – geen eksamens of toetse.

Koste: R50 per persoon.   Tyd: 19:00 tot 20:00.

Plek:  Bo-vertrek

Besprekings by karin@stellenberg.co.za, of voltooi die onderstaande aanlynvorm.

 

Veritas Bybelskool

Die Veritas Bybelskool (www.veritascollege.org) word in 2017 by ons aangebied. Die hooffokus van Veritas is om lidmate toe te rus met die basiese vaardigheid om die Bybel verantwoordelik te kan lees, van toepassing te maak vandag en bedieningsvaardighede te leer. Jy kan verwag om geweldig te groei in jou verhouding met Jesus omdat jy God se stem baie duidelik leer onderskei vanuit die Woord.  Die kursus strek vanaf Februarie tot September, skoolvakansies en vakansiedae uitgesluit en Veritas bepaal die kursusgeld op R400.00.

 

 

Jy kan ook aanlyn vir enige kursus registreer.  Voltooi net die onderstaande vorm.