Toerusting

Stellenberg Bybelskool 2019:

Die Evangelies (Matteus, Markus, Lukas en Johannes) is ons primêre bron van inligting oor Jesus. Ons perspektief oor Jesus word uit die inligting in al vier die Evangelies, wat in ’n tipe metaverhaal saamgevoeg is, gevorm.

Wanneer ’n mens egter elkeen van die Evangelies volledig en aandagtig lees, ontdek jy dat die vier se verhale eintlik heelwat van mekaar verskil en elkeen in eie reg gelees moet word. In elke Evangelie word bepaalde gebeurtenisse en omstandighede belig en deur dié unieke vertellings word gepoog om ’n spesifieke boodskap oor te dra.

Vroeg in 2019 gaan Stellenberg-Bybelskool ’n kursus aanbied waarin elke Evangelie gelees en bestudeer sal word. Kom ontdek die besondersheid van elke Evangelie en die spesifieke boodskap wat dit vir ons tyd inhou. Ons sal van die direkte vertaling, waarvan die proef (Evangelies en Psalms) reeds verskyn het, gebruik maak. Die volledige Ou en Nuwe Testament-vertaling behoort vroeg in 2020 in druk te wees.

Kursusgangers sal elkeen ’n kopie van die proefvertaling waaruit ons saam sal werk, ontvang. Die Bybelskoolreeks sal aansluit by ons kwartaaltema: Ons luister na God.

Inskrywings open vroeg in Januarie 2019. Hou die gemeentebulletin en webwerf dop vir verdere besonderhede.