Toerusting

Leef-weer-werkswinkel vir vroue

Dinsdag 22 Oktober om 18:30 tot 22:00

’n Interaktiewe werkswinkel vir vroue.

Bring jou lewenstas en maak dit ‘n bietjie ligter –  die doel van hierdie werkswinkel is om ’n ruimte te skep waar vroue net hulself kan wees en ontslae kan raak van die dinge wat hulle lewenstasse swaar maak.

Koste: R40 per persoon

Lokaal : Kapel

Besprekings by Anneke [email protected]/021 976 8029.

Die Bybel vir vandag

Hoe lees ons die Bybel en hoe kan ons God se Woord vandag  op die uitdagings in ons lewe, kerk en wêreld toepas? Hoe verdiep die lees van die Bybel ons geloof sodat ons geleenthede waarvoor ons te staan kom, kan aangryp?  Tydens die Bybelskoolkursus gaan ons die totstandkoming van die Bybel asook hoe gelowiges deur eeue die Bybel gelees en verstaan het, bestudeer.

Datums:  Maandagaande van 28 Okt. tot 25 Nov. om 19:00 tot 20:30 in die kerk.

Aanbieder:  Ds. Marius Breytenbach is die aanbieder.

Koste: R30 per persoon.

Besprekings: Karin by 021 976 4519/[email protected]