Toerusting

Toerustingsessies vir 2018:

Bybelskool – Genesis, 14 Aug tot 18 Sept 2018

Die woord Genesis beteken “begin” of “oorsprong”.  In die volgende ses weke gaan ons Genesis se verhale ondersoek en kyk hoe God se lewensasem in die hele skepping uitgebeeld word.  Dit sal ons ’n nuwe perspektief oor ons eie plek binne die skepping bied.

Datums: Dinsdagaande (14,21,28 Aug. en 4,11,18 Sept.) om 19:00-20:30

Plek: Stellenberg Kleinsaal  Koste: R30 donasie vir afdrukke

Inskrywings: Karin Barter 021 976 4519 of karin@stellenberg.co.za

Aanbieder: ds. Marius Breytenbach

’n Interaktiewe werkswinkel vir vroue: 30 Oktober


Vroue moet daagliks ’n klomp balle in die lug hou. Hoe gemaak as die balle te veel raak en jy nie meer kan bybly nie?

Datum en tyd: 30 Oktober 18:30 tot 20:00

Aanbieder: dr. Carlien van Wyk  Koste: R40 per persoon

Besprekings:  Anneke by sos@stellenberg.co.za of  021 976 8029.