Toerusting

Toerustingsessies vir 2018:

Bybelskool – Genesis, 14 Aug tot 18 Sept 2018

Die woord Genesis beteken “begin” of “oorsprong”.  In die volgende ses weke gaan ons Genesis se verhale ondersoek en kyk hoe God se lewensasem in die hele skepping uitgebeeld word.  Dit sal ons ’n nuwe perspektief oor ons eie plek binne die skepping bied.

Datums: Dinsdagaande (14,21,28 Aug. en 4,11,18 Sept.) om 19:00-20:30

Plek: Stellenberg Kleinsaal  Koste: R30 donasie vir afdrukke

Inskrywings: Karin Barter 021 976 4519 of karin@stellenberg.co.za

Aanbieder: ds. Marius Breytenbach

Lewe in kontak met God – 17 en 18 Augustus 2018

Dr. Francois Carr bied ’n een-en-’n-halfdag werkswinkel aan met die tema:  Lewe in kontak met God.

Koste: R250 per persoon, sluit  materiaal en verversings in.

Besprekings: milda@stellenberg.co.za of  021 976 4519