Tiendemaandinsameling 2019/20

Die tiendemaandinsameling strek vanaf Nov. 2019 tot 29 Feb. 2020.   Ons mikpunt vir die insameling is R1 850 000.  Sover is R1 194 004  ingesamel.  Ons is opreg dankbaar teenoor elke lidmaat wat bygedra het.  Die tiendemaandinsameling word uitsluitlik vir die gemeente se werksaamhede aangewend.  Bydraes kan tot einde Februarie op enige van die volgende wyses gemaak word:

  • Plaas jou dankoffer in enige koevert in die kollektebord, skryf Tiendemaandinsameling bo op.
  • Maak ’n elektroniese oorbetaling na NG Kerk Stellenberg,  Absa-tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005, gebruik Tiendemaand as verwysing.
  • Maak ‘n bydrae d.m.v. SnapScan, gebruik Tiendemaand as verwysing.

Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Noudat ek van Epafroditos ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God ‘n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig. Fil. 4:18