Tiendemaandinsameling 2018

 

Jeremia 17:8 “So iemand is soos ’n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ’n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.”
Vir jou deelname aan die tiendemaandinsameling word jy met ’n gratis Spekboom, beloon.

Neem deel en gee terug

  • Met die oog op die tiendemaandinsameling in November, versoek ons dat jy biddend sal oorweeg om as dit moontlik is, jou gewone maandelikse bydrae vir hierdie spesiale maand tot ’n tiende van jou inkomste te verhoog.
  • Bring asseblief op Sondag 4 November (of enige ander Sondag in November) jou tiendemaandbydrae, of bewys van die bydrae,saam na die erediens toe en in ruil daarvoor sal jy ’n spekboompie ontvang.
  •  Spekboompies sal in 2019 gereed wees om uitgeplant te word.  Plant jou spekboom by die huis as simbool van die samesyn in die gemeente, maar ook as teken van die veranderende krag wat daar in elke individu, maar ook in die geloofsgemeenskap, skuil. Dit dien as simbool dat ons ook wil teruggee wat ons in oorvloed van die Here ontvang – “suurstof” vir die wêreld en sy mense, asook vir die omgewing waarin die Here ons plaas!

Ons mikpunt en vordering

Ons mikpunt vir die Tiendemaandinsameling is R1,75 mijoen en die insameling staan tans op R1 310 846.

.

Ons is dankbaar vir elke bydrae wat ons reeds ontvang het.  Bydraes kan nog tot einde Februarie gemaak gemaak word.

Bankbesonderhede: ABSA Bank Tjekrekening 145 058 0011 Takkode 632005.  Gebruik tiendemaand + van as verwysing.