Tiendemaandinsameling 2018

 

Jeremia 17:8 “So iemand is soos ’n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ’n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.”
Vir jou deelname aan die tiendemaandinsameling word jy met ’n gratis Spekboom, geskenk deur die Kweek-vir-die-Here-span, beloon.

Neem deel en gee terug

  • Met die oog op die tiendemaandinsameling in November, versoek ons dat jy biddend sal oorweeg om as dit moontlik is, jou gewone maandelikse bydrae vir hierdie spesiale maand tot ’n tiende van jou inkomste te verhoog.
  • Bring asseblief op Sondag 4 November (of enige ander Sondag in November) jou tiendemaandbydrae, of bewys van die bydrae, in ’n leë blikkie saam na die erediens toe en in ruil daarvoor sal jy ’n spekboompie ontvang. Kontant moet asseblief in ’n toegeplakte koevert binne-in die blikkie geplaas word.
  • Plant jou spekboom by die huis as simbool van die samesyn in die gemeente, maar ook as teken van die veranderende krag wat daar in elke individu, maar ook in die geloofsgemeenskap, skuil. Dit dien as simbool dat ons ook wil teruggee wat ons in oorvloed van die Here ontvang – “suurstof” vir die wêreld en sy mense, asook vir die omgewing waarin die Here ons plaas!

Spekboomfeite – simbool van ons insameling

  • Een hektaar spekbome kan jaarliks 4 tot 10 ton koolstofdioksied in suurstof omskakel – dié esteties onindrukwekkende plante is dus ’n uitstekende simbool van TERUGGEE en hoe ook elke gelowige dan ’n veranderende rol kan speel.
  • Die blare van die spekboom is eetbaar en propvol vitamiene. As God se mense KAN ons bruikbaar en betekenisvol leef (Psalm 1).
  • Alle volgelinge van Jesus is ons geroepe om die wêreld te verander! JOU bydrae kan beslis iemand in die geloofsgemeenskap, of buite die kerkgemeenskap, se lewe verander

Bankbesonderhede: ABSA Bank Tjekrekening 145 058 0011 Takkode 632005.  Gebruik tiendemaand + van as verwysing.