Tiendemaand

U het nog geleentheid om hierdie dankoffer te gee:

In die Bybel is daar baie verwysings na geld en die regte   gebruik daarvan:

  • Daar is 500 verse oor gebed, minder as 500 oor geloof, maar 2350 verse oor geld en besittings
  • In die 4 Evangelies handel een uit elke tien verse (288) direk oor geld.
  • 16 van die 38 Gelykenisse wat Jesus vertel het, handel oor die regte aanwending van geld en besittings.

God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ‘n ryk oes laat oplewer.  2 Kor 9:10

ABSA, NG Kerk Stellenberg, Tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005. Gebruik Tiendemaand as verwysing.

Die insameling staan tans op  R1 226 000.  In 2016/17 is  R 1 963 400 ingevorder.

 

Die gemeente se inkomste word soos volg saamgestel:

 

Tiendemaandinsamelings het die afgelope paar jaar soos volg daarna uitgesien: