Stellenberg INDABA

Saterdag 27 Januarie 08:30 tot 12:30, kleinsaal.

Ons nooi alle lidmate om op Saterdag 27 Januarie te kom saam dink en gesels oor die gemeente se fokus vir 2018.  Daar sal ook terugvoer gegee word oor die voorstelle wat tydens die 2017-Indaba gemaak is.

Professor Malan Nel sal die aanbieding hanteer en die gesprek inlei.  Hy is verbonde aan die Fakulteit Teologie, Universiteit Pretoria.

Navrae: navrae@stellenberg.co.za