Stellenberg INDABA

Saterdag 27 Januarie 08:30 tot 12:30, kleinsaal.

Stellenberg Indaba op Saterdag 27 Januarie vanaf 08:30 tot 12:30 in die kleinsaal.  Prof. Malan Nel verbonde aan die Universiteit Pretoria sal die gesprek inlei.   Ons nooi alle lidmate om te kom saam dink en gesels oor ons gemeente se fokusareas vir 2018.  Terugvoer sal ook oor voorstelle van die 2017– Indaba gegee word.   Laat weet asb. voor Woensdag 24 Januarie vir Karin by karin@stellenberg.co.za / 021 976 4519 indien jy die Indaba gaan bywoon.  Bywoning is gratis.

Navrae: navrae@stellenberg.co.za