Spesiale eredienste tydens Lydenstyd

 

Lydenstyd: Spesiale eredienste

Dinsdag 9 en 16 April

19:00 Shema meditatiewe gebed in die kapel (Philipp Dietmann)

Sondag 14 April

19:00 Vertoning van die Jesus-film in die kapel

Maandag 15 April

19:00 Paassangdiens in die kerk (Ds. René Potgieter)

Donderdag 18 April

18:00 Nagmaal by Edelweiss (Dr. Theo Swart)

19:00 Nagmaal in die kerk (Ds. Callie Visagie)

Goeie Vrydag 19 April 

09:00 Erediens in die kerk (Ds. René Potgieter)

Paassondag 21 April

06:30 Nagmaal in die kerk (Ds. Marius Breytenbach)

09:00 Nagmaal in die kerk (Ds. Marius Breytenbach)

19:00 Nagmaal in die kapel (Ds. Marius Breytenbach)