slideshow

Om ‘n uitdaging in jou lewe te hê is deesdae meer die reël as die uitsondering.

S.O.S. is ‘n dienssentrum wat bestaan uit ‘n span kundiges, wat beide die individu en gesinne toerus om praktiese, kreatiewe strategieë te skep, te beplan en uit te voer sodat mense en hul families ‘n unieke lewenstyl kan bou.

Ondersteuning wat die Stellenberg Ondersteuningsentrum (S.O.S) aanbied:

Hoe ondersteun die Stellenberg Ondersteuningsentrum jou?

Wanneer ‘n uitdaging oor ‘n mens se pad kom weet jy nie altyd waar om te begin nie. S.O.S. is die eerste stap in die regte rigting. Begin deur S.O.S. te kontak vir ‘n inleidende gesprek en ‘n verwysing.

Mense word vinnig verwys na die regte praktisyn wat met hul spesifieke uitdaging kan werk. Ons maak ook seker dat dit iemand is by wie jy aanklank vind. Dit mag soms nodig wees dat meer as een persoon saam met jou moet reis. So ‘n multidissiplinêre-spanbenadering mik om mense volledig te ondersteun. Dit gebeur altyd in oorlegpleging met die persoon.

Toerustingsaande is die Stellenberg Ondersteuningsentrum (S.O.S.) se lewenskool.

Verskillende onderwerpe word hanteer wat belangrik is vir die mense in die wyer gemeenskap. Hierdie aande is aanbiedings en oop gesprekke oor goed soos b.v. huweliksverryking, egskeiding, my kind en depressie, digitale uitbranding, om maar net ‘n paar te noem. Die doel is om mense te bemagtig met praktiese idees en strategieë.

Ons blog, e-boeke, “pod casts” en video opnames is verbruikersvriendelike maniere om hierdie praktiese idees en strategieë onder mense te versprei. Gebruik dit en stuur dit aan!!

Wat maak die Stellenberg Ondersteuningsentrum(S.O.S.) anders?

Dit is ‘n praktiese stap in die regte regting….

S.O.S. gebruik ‘n netwerk van kundiges en praktiese askieplanne om mense te ondersteun gedurende ‘n uitdaging, sodat hulle beheer kan neem daarvan.

Jou privaatheid word verseker……

Alles word vertroulik hanteer en mense se privaatheid word verseker. Meeste van die praktisyns is in privaat praktyk in die wyer omgewing.

Kry tyd vir jouself…

Jy kry kans om ‘n spasie vir jouself te skep waarbinne jy tot verhaal kan kom en saam met ‘n kundige deur jou uitdaging te werk. Binne hierdie spasie skep jy saam met die praktisyn idees, strategieë en nuwe perspektiewe. Dit is ‘n belegging in jouself.

Doen dit vir jouself, doen dit vir jou gesin!

Toerustingsgeleenthede

    Kontak Ons Nou !