Stellenberg Ondersteuningsentrum/Support Centre

OMGEE – HOOP – LEIDING

CARE – HOPE – GUIDANCE

 

Wat doen Stellenberg Ondersteuningsentrum (SOS)?

SOS is ‘n netwerk van professionele persone in privaatpraktyk wat mense vinnig, effektief en
bekostigbaar wil help met die verskillende uitdagings in hulle lewens.

What does the Stellenberg Support Centre (SOS) do?

SOS is a network of professional people in private practise aiming to render services quickly,
efficiently and affordable to everyone battling with life’s challenges.

100% Vertroulikheid – 100% Confidentiality

Waarmee kan SOS jou help?/How can we help you?

— Depressie en angs/Depression and anxiety

— Huweliksprobleme (seksualiteit, konflikhantering)/Marriage counselling (sexuality, conflict resolution)

— Hoe herbou ek my lewe na ‘n egskeiding?/How do I rebuild my life after divorce.

— Hoe verwerk ek trauma?/How do I deal with trauma?

— Moet ek en my gesin emmigreer?/Should my family and I emigrate?


Rudolph van Schoor

Councelling/Life and business coach

Almarie du Preez

Musiekterapeut/Music Therapist

Jacolien Kruger

Spraakterapeut/Occupational Therapist

Francois van der Linde

Clinical Psychologist

Zoné Janse van Rensburg

Arbeidsterapeut/Occupational Therapist

Lica King

Spraakterapeut/Speach Therapist

Kontak ons/Contact us


SOS kantoor/office
Sekretaresse/Secretary: Anneke Serfontein
021 976 8029
[email protected]

h/v Mountain Viewrylaan en Edelweissweg, Eversdal

c/o Mountain View Drive and Edelweissway, Eversdal.

 

Na 12:00 weeksdae kontak gerus vir Rudolph van Schoor, sentrumbestuurder, by 082 854 0729/[email protected]

After 12:00 on weekdays contact Rudolph van Schoor, centre manager, 082 854 0729/[email protected]