Sonstraal- en Vygeboomdamme word deur rommel bedreig

As kinders van die Here is ons verantwoordelik om sy skepping te onderhou. Toe die Sonstraal- en Vygeboomdamme na die afgelope skoolvakansie met rommel besaai was, het Craig de Lucchi, ’n lidmaat van Stellenberg-gemeente, en lede van die Kendalwegbuurtwag hulle moue opgerol en ingespring sodat die skoonheid van die damme bewaar kan word.

“Behalwe vir die patrolleringswerk wat die Kendalwegbuurtwag doen met die oog op sekuriteit, het ons ook by ander opgraderingsprojekte in die gemeenskap betrokke geraak,” sê Craig.  “Ons mees onlangse projek was die skoonmaak van die Sonstraal- en Vygeboomdamme.”

Plastiek- en glasbottels, plastieksakke, sigaretstompies en leë koeldrankblikkies is die grootste sondebokke.   Om die probleem te bekamp stel Craig voor dat die inwoners van die omgewing verantwoordelikheid vir hul buurte moet aanvaar en daarmee saam geen verdraagsaamheid teenoor rommelstrooiing moet duld nie.  Opvoeding is syns insiens die enigste manier hoe die probleem aangepak kan word.  Daar is ook ’n aansoek by die Stad Kaapstad ingedien vir die plasing van meer vullisdromme rondom die damme en op die groenstrook tussen die damme.

Daar word beoog om die opruimingswerk een keer elke drie maande te herhaal en ’n beroep word op inwoners in die omgewing gedoen om betrokke te raak.  ’n Mens hoef net twee ure van jou tyd op ’n Saterdagoggend, een keer elke drie maande, op te offer.  Enigeen kan gaan help en so ’n verskil aan die omgewing maak.  Daar sal vir almal – oud, jonk, fiks en onfiks – iets te doen wees.

Craig sê verder: “Ons wil ook graag aan ander buurtwaggroepe in die omgewing met soortgelyke projekte, hulp aanbied.  Moedig sommer jou vriende en bure ook aan om betrokke te raak.  Kontak my gerus by 082 903 8559, of [email protected] vir enige navrae en volg ons op Facebook by https://www.facebook.com/KendalRoadCommunity/.”