Sondagviering, Kleingroepe en Vrywilligers @ Stellenberg

Deur: ds. Marius Breytenbach

Binne ’n makrogemeente soos Stellenberg beweeg ’n mens voortdurend tussen ’n groot groep mense wie se gesigte bekend lyk, maar wie se name ons nie altyd ken of onthou nie.  Ons Sondagviering, kleingroepe en diensgeleenthede bied jou die geleentheid om mense in die gemeente van nader te leer ken en die seën van omgee te beleef.

SOND[email protected]. Al ons eredienste op ’n Sondagoggend begin om 09:00 en maak net voor 10:00 klaar.  Kom kuier na afloop van die eredienste met die ander kerkgangers in die teetuin net voor die kerk, of in ons Markplein (kafeteria).

[email protected]. Ons maak voorsiening vir ’n verskeidenheid van behoeftes en groepe:

 • Gesinsgroepe bied ouers met voorskoolse of laerskoolkinders die geleentheid om in ’n Bybelstudie- of omgeegroep saam met ander van hulle portuurgroep bymekaar te kom.
 • Studente en jong werkende groepe fokus op naskoolse persone wat studeer of werk (jong enkel, of getroude mense sonder kinders).
 • Algemene omgee- of Bybelstudiegroepe fokus op persone wat belangstel om by ’n mans-, vroue- of gemengde groep in te skakel.
 • Groepe vir afgetrede lidmate bied aan persone die geleentheid om saans of deur die dag in groepe bymekaar te kom.
 • Mense wat belangstel om rondom gebed bymekaar te kom, of deel te raak van ’n gebedsnetwerk.
 • Indien jy vir enige ander behoefte by ’n groep wil inskakel, stel ons gerus in kennis.
 • Bestaande groepe kan ook aanmeld. Ons kan julle help om julle groep met lede aan te vul, of materiaal vir groepsbyeenkomste voorstel.

Hoe raak ek deel van ’n bestaande of nuwe kleingroep?

Voltooi die aanlyn-kleingroepvorm op ons webruimte, of die inskrywingsvorm wat Sondae by die inligtingspunte beskikbaar is, of kontak ons by [email protected]

Daar is ook ander geleenthede waarby jy kan inskakel:

 • Weeklikse Grootgroep-vrouebybelstudie op Maandagoggende wat deur Mariette Hanekom en Rita Robertson aangebied word.
 • ’n Grootgroep-vrouebybelstudie op Donderdagaande wat deur deur Riëtte Breytenbach aangebied word.
 • ’n Groep vir huiswerkers wat tweeweekliks op Dinsdagaande bymekaar kom.
 • Bybelskoolkursusse wat kwartaalliks aangebied word.  Hou die bulletin vir inligting dop.

VRYWILLIGERS@stellenberg

Heelwat gemeente aktiwiteite is afhanklik van lidmate (vrywilligers) se hulp.  Behoeftes sal gereeld via ons weeklikse bulletin en maandelikse Stellenberg-nuusbrief bekendgemaak word.

Daar is altyd ’n behoefte aan vrywilligers wat sporadies of deurlopend by die volgende betrokke kan raak:

 • Eredienswerkers wat inligtingstukke kan uitdeel en kollektes insamel.
 • Helpers wat na die oggenddienste in die kafeteria en teetuin behulpsaam kan wees.
 • Sekuriteitspan wat toesig oor kerkgangers se motors hou.
 • Kategese-kleingroepleiers by junior en senior kategese-groepe.

Mense wat graag vir diensgeleenthede wil aanmeld, kan ’n e-pos stuur na [email protected] of met Karin Barter by 021 976 4519 in verbinding tree.