Dinsdag 7 Julie dagstuk

Dinsdag 7 Julie dag 103

Efesiërs 5:16: Moenie tyd mors nie, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd.

Gedagte

Daar is so baie mense in ons land wat tans baie moedeloos is en sonder hoop funksioneer. Die redes daarvoor is talryk en verskil van persoon tot persoon.  Werkloosheid, eensaamheid, mense met klein kinders by die huis wat nie hulle werk gedoen kry nie, skuld, die gevaar van ‘n siekte en veral onsekerheid is enkele voorbeeld wat die moedeloosheid veroorsaak. Wat gaan die toekoms vir my en my kinders inhou?

Watter raad gee die Bybel vir ons onder sulke omstandighede? In 1 Konings 20, lees ons dat Agab se moed in sy skoene gesak het, toe hy jare gelede ‘n belangrike vraag aan die Here se profete gevra het. Die koning van die magtige Arameërs, wat teen Isreal opgetrek het, het ‘n reeks uittartende boodskappe aan Agab gestuur. Ons lees dat Ben-Hadad al hoe meer en hoër eise aan Agab gestel het, nie net sy silwer en goud, vroue en sy kinders nie, maar ook alles wat begeerlik was in die oë van sy dienaars, wou hy beslag op lê.

En toe Agab dit teenstaan, is sy volk met totale uitwissing gedreig. Maar gelukkig verskyn die Here se profeet op die toneel en sê vir Agab in 1 Konings 20:13-14: “So spreek die Here, het jy hierdie groot menigte gesien? Kyk, ek gee hulle vandag in jou hand en dan lees ons later waar Agab sê: “Wie moet die geveg begin?” En hy antwoord, “U”. Wie moet die geveg begin, wie moet die inistiatief neem? So vra Agab in sy nood en kort en kragtig was die antwoord: U.

Ons wil dikwels agter ander mense skuil, om die knoop vir ons deur te haak, of namens ons die omstandighede te verander. Ons is self bang om die bul by die horings te pak en dan kyk ons rond en vra wie moet die geveg begin? So asof ons wil sê, tog net nie ek nie.

Ek en jy is die mense wat die planne moet maak, nuut moet dink, anders moet kyk na situasies en oor moet begin. ‘n Gelowige mens hoef nooit te huiwer om self die eerste tree te gee nie, hy hoef nie in sak en as te gaan sit nie. Die media en nuus is gedurende die Covid-19-tyd vol daarvan.  Mense met besighede bedink nuwe planne en raak kreatief om kop bo water te hou. Hulle weier om tou op te gooi, al moet die rieme soms stywer getrek word.

Kom ons skep moed, en begin die geveg teen die dinge wat ons onder kry. Ons roep saam met Paulus uit in Romeine 8:31: ” As God vir ons is, wie kan teen ons wees?” Harry S. Truman het onder andere gesê: “Met die studie van suksesvolle mense, het ek ondervind dat hulle eerste oorwinning die oor hulself was, selfdissipline was hul eerste en hoogste prioriteit.”

**********************************************************************************