So help ons met kosnood

Deur: Ds. Why Duvenhage

Ons gemeente het reeds sedert die instelling van die landwye inperking gereageer op voedselnood onder hulpbehoewendes in ons omgewing.  Die eerstes wat onder ons aandag gekom het, was die hawelose mense in Bellville. Ons het een keer per week, met MES as koördineerder en met die samewerking van heelwat ander kerke, sop aan hawelose mense in die middestad van Bellville begin bedien.

Intussen het Shiloh ons genader en gevra of hulle ons saalkompleks as ’n depot en verspreidingspunt vir die verpakking van meer as R1 miljoen se kos kan gebruik.  Die kos, wat deur die Wes-Kaapse regering gefinansier is, is hoofsaaklik onder TB-pasiënte in die metropool versprei.  Heelwat van ons lidmate was betrokke by die verpakking van die pakkies.

Die betrokkenheid by bogenoemde projekte het daartoe gelei dat ander nood, soos byvoorbeeld 66 baie brose gesinne in Khayelitsha en Uitsig in Ravensmead, ook onder ons aandag gekom het.  Ons lewer op Dinsdae by dié gesinne kospakkies ter waarde van R150 af, asook bevrore sop en brood.  Danksy ’n groot skenking vars groente wat ons eenkeer ontvang het, kon ons daardie week ook vars groente saam met die kospakkies uitdeel.

Ek het na die eerste aflewering van hierdie kospakkies dié nota van pastoor Solomons in Khayelitsha ontvang:

May I take dis opportunity and say thank you Pastor Why, the Stellenberg Church and the whole team for the tremendous support you have rendered.  I was in tears when I saw people receiving food parcels, crying and thanking God. May God bless you all the days of your  lives.

Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om lidmate wat voedsel skenk, by die verpakking van kos behulpsaam is en wat finansiële bydraes tot die voedselprojek maak, bedank.  Die nood gaan voortduur, waarskynlik tot lank na die inperking.  Julle  ondersteuning en omgee maak ’n daadwerklike verskil waar nood, armoede en honger ’n alledaagse verskynsel is.